توضحیات شهردار تهران درباره مبلمان شهری برای نابینایان

شهردار تهران گفت: کلان‌پروژه‌ای در شهر تهران با عنوان «مناسب سازی شهر» داریم تا بتوانیم از طریق آن به جانبازان و معلولان، بانوان و فرزندان آنان و کهنسالان به صورت ویژه خدمات دهیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره مبلمان شهری برای نابینایان، توضیح داد: کلان‌پروژه‌ای در شهر تهران با عنوان «مناسب سازی شهر» داریم تا بتوانیم از طریق آن به جانبازان و معلولان، بانوان و فرزندان آنان و کهنسالان به صورت ویژه خدمات دهیم که این موارد شامل حال روشندلان نیز می‌شود.

او با بیان اینکه در تهران ۱۲ هزارکیلومتر پیاده رو وجود دارد، افزود: این در شرایطی است که ۸ هزار کیلومتر از خیابان‌های تهران پیاده رو ندارد؛ بنابراین اقدامات شهرداری در زمینه مناسب‌سازی باید هم ناظر به پیاده‌رو‌ها و هم با در نظر گرفتن ابنیه باشد. این موضوع تا آنجا دارای اهمیت است که یکی از مشاوران را برای پیگیری امور مربوط به مناسب‌سازی به ویژه در پیاده‌رو‌ها مامور کردم.

زاکانی افزود: ایستگاه شهید رضایی که امروز افتتاح شد، به زیرساخت‌هایی از جمله خطوط راهنما و نشانگاه‌های مختلف مجهز است تا روشندلان بتوانند به بهترین نحو از آن استفاده کنند. درواقع اصل بر این است که بدون مناسب سازی، ایستگاهی افتتاح و کار عمرانی انجام نشود تا کاستی‌ها گذشته نیز جبران شود.


 

ارسال نظر