نحوه اطلاع از حضور دانش آموزان در کلاس‌ها

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر مدرسه‌ای فرایندها را طی نکرده باشد دانش آموزانش همچنان در فضای مجازی مانند سابق آموزش می‌بینند تا این امکان فراهم و اطلاع‌رسانی در روزهای آتی صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا کمرئی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس در این باره گفت: مدارس در دوره متوسطه دوم یعنی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم امروز فرصت بازگشت به آموزش‌های حضوری را پیدا می‌کنند.

وی افزود: همه مدارس مناطق روستایی که فعالیت‌شان را از مهرماه آغاز کرده بودند که شامل متوسطه دوم هم می‌شد این روند را ادامه می‌دهند. در مناطق شهری هم مدارسی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند امروز می‌توانند بازگشایی را انجام دهند.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی واحدهای آموزشی به دانش‌آموزان برای زمان‌های رفتن‌شان به مدرسه گفت: چون شرایط متفاوتی از وضعیت عادی را در بازگشایی‌های اخیر داریم، یکی از اساسی‌ترین مسائلی که باید رعایت شود فاصله گذاری فیزیکی است.

بنابراین ممکن است کلاس‌ها گروه‌بندی شده باشند که مستلزم آن است برخی دانش‌آموزان امروز و بخشی در روزهای دیگر در مدرسه حضور یابند که قبلاً از سوی خود مدارس اطلاع داده شده است.

وی تاکید کرد: اگر هنوز این اطلاع رسانی از سوی مدارس انجام نشده، لزومی ندارد که دانش آموزان و والدین نگران شوند و یا به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کنند. آنها باید منتظر اعلام از سوی مدرسه باشند. اگر مدرسه‌ای همه فرایندهای بازگشایی را طی کرده باشد حتماً اطلاع رسانی کرده و دانش آموزان می‌دانند که کدام روزها باید به مدرسه بروند. اگر مدرسه‌ای فرایندها را طی نکرده باشد دانش آموزانش همچنان در فضای مجازی مانند سابق آموزش می‌بینند تا این امکان فراهم و اطلاع‌رسانی در روزهای آتی صورت بگیرد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار