|

22 شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند + نقشه

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از شنبه ۲۲ آبان اعمال می‌شود، ۲۲ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از شنبه ۲۲ آبان اعمال می‌شود، ۲۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۷ شهرستان نارنجی و ۲۲۲ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی به ۱۱۳ مورد رسیده است.

 

 
 

نن

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار