|

چمران: شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها ورود کرده است

رییس شورای شهر تهران گفت: شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها ورود کرده است و دست به اقدام اجرایی خواهیم زد تا این موضوع تنها در حد حرف نباشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با زباله گردی دست به اقدام اجرایی خواهیم زد تا این موضوع تنها در حد حرف نباشد از ورود شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها خبر داد.

مهدی چمران، در تشریح روند مقابله مدیریت شهری با پدیده زباله گردها، گفت: شورا و شهرداری به موضوع زباله گردها ورود کرده است؛ اما باید این موضوع کمی پیش برود و اقدام درست و موثری صورت بگیرد تا در مورد آن اطلاع رسانی انجام بگیرد. قطعا این معضل هم در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی مطرح می شود، اما به صورت خاص خود شورا هم به این بحث ورود داشته است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم برای موضوع زباله گردها به نتایج موثر و عملیاتی برسیم که تنها در حد حرف نباشد.


رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی  در مورد نتایج تشکیل قرارگاه اجتماعی و اقدامات اجرایی این قرارگاه گفت: روند کار قرارگاه اجتماعی را استانداری تهران دنبال می کند و ما هم در کنار سایر دستگاه های عضو با استانداری تهران همکاری می کنیم.


وی ادامه داد: البته در این قرارگاه کل مسائل اجتماعی مطرح و مورد بحث و بررسی و نهایتا تصمیم گیری قرار می گیرد؛ اما بحث زباله گردها هرچند که مربوط به شهرداری است، اما همه ابعاد آن مربوط به شهرداری نیست و سایر دستگاه ها نیز در قبال آن وظایفی برعهده دارند از جمله اینکه باید برای جوانها و بچه هایی که دست به این کار می زنند فکری به حالشان بشود، لذا امیدواریم در این حوزه با انجام اقدامات عملی به نقطه مطلوبی برسیم و بعد اطلاع رسانی به شهروندان را انجام دهیم.

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار