آخرین وضعیت سامان‌سراها و گرمخانه‌های پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: همه افرادی که دارای آسیب هستند به گرمخانه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

 

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برخی آسیب‌هایی که زیر پوست شهر اتفاق می‌افتد، دلیل عدم استقبال عده‌ای از افراد بی‌خانمان از گرمخانه‌ها را تشریح کرد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به آخرین وضعیت سامان‌سراها و گرمخانه‌های پایتخت گفت: همه افرادی که دارای آسیب هستند به گرمخانه‌ها مراجعه نمی‌کنند.

 

 

او در رابطه با وضعیت زنان بی‌خانمان گفت: شرایط زنان ویژه است. به عنوان مردی که در تهران زندگی می‌کند حس می‌کنم نوامیس من شرایط مناسبی ندارند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شهرداری هم تلاش‌های زیادی می‌کند ولی اتفاقات بدی زیر پوست شهر و در شب‌ها رخ می‌دهد که آدم را ناراحت می‌کند امیدوارم با ابتکاراتی که در این دوره انجام می‌گیرد این شرایط تغییر کند.

نادعلی با اشاره به دلیل عدم استقبال در گرمخانه‌های پایتخت گفت: عده‌ای به سامان سراها مراجعه نمی‌کنند چراکه نمی‌توانند خود را با قوانین آنجا منطبق کنند و در سطح شهر پراکنده هستند. راه حل‌ها متفاوت است برخی با هم تضاد دارند.

او ادامه داد: طیفی از راه حل‌ها را داریم که یک طرف به دنبال نگهداری و برخی به دنبال حذف هستند اما فراموش نکنید این آسیب توسعه پیدا می‌کند و ممکن است افراد سالم را درگیر کند. این آسیب لزوم اتخاذ تصمیم به موقع و جامع را نیاز دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: هر چه پیش می رویم می‌بینیم تنها نمی‌توانیم حرکت کنیم و برخی نهادها باید ورود پیدا کنند و راه حل های درست برای آن داشته باشند.

 

 

ارسال نظر