درخواست هزاران نفر برای درج نام مادر در اوراق هویتی

جمعی از مردم با راه‌اندازی کارزاری خواستار درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و تمامی فرم‌های اداری و غیر‌اداری شدند.

جمعی از مردم با راه‌اندازی کارزاری خواستار درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و تمامی فرم‌های اداری و غیر‌اداری شدند.

در متن این کارزار که تا امروز ۲۴هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، خطاب به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس فراکسیون زنان مجلس نوشته شده، آمده است:

«ما امضاکنندگان این کارزار خواستار درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق اداری و هویتی افراد هستیم. عدم درج نام مادر در کنار نام پدر یکی از دیگر تبعیض‌هایی است که در قبال زنان صورت می‌گیرد و قابل بررسی و تامل است. ریشه قید نام پدر به تاریخ سایر کشورها برمی‌گردد. این درحالی است که ما زاده مادر و پدر و فرزند هر دو هستیم.

وقت آن رسیده است که در تمامی فرم‌های اداری و غیر‌اداری و موارد مرتبط نام مادر در کنار نام پدر قید گردد. خواهش می‌کنیم اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهید.»

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار