تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا به صفر رسید + عکس

بنابر اعلام اپلیکیشن ماسک، با عبور کامل کشور از خیز پنجم کرونا، هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی نیست.

بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی کشور، برای نخستین بار، تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا به صفر رسید.

 

بنابر اعلام اپلیکیشن ماسک، با عبور کامل کشور از خیز پنجم کرونا، هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی نیست.

 

با این وجود، به دلیل گسترش سویه امیکرون (کرونای آفریقای جنوبی) در بیش از ۸۰ کشور جهان، رعایت مراقبت‌های بهداشتی کماکان ضروری است.

بر اساس رنگ‌بندی کرونایی کشور، هیچ شهرستان در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند و ۵۳ شهرستان در وضعیت زرد، ۳95 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 

رنگ‌بندی کرونایی

 


 

ارسال نظر