تزریق دوز سوم واکسن فایزر و مدرنا برای مقابله با امیکرون

اثربخشی دوز سوم واکسن فایزر و مدرنا در برابر واریانت اومیکرون تا ۹۰ درصد هم گزارش شده است.

به گزارش همشهری، اثربخشی دوز سوم واکسن فایزر و مدرنا در برابر واریانت اومیکرون تا ۹۰ درصد هم گزارش شده است. درحالی‌که این میزان درباره واکسن‌های دیگر بسیار کمتر است.

علیرضا ناجی می‌گوید: «وقتی گستردگی اومیکرون زیاد شود، می‌تواند خطرناک باشد؛ چرا که ایمنی‌گریزی و سرعت انتقال آن بالاست. در کنار این ها احتمال زیادی برای ایجاد جهش‌های دیگر و شدت گرفتن بیماری وجود دارد و تمام این موارد باید جدی گرفته شود.»

به‌گفته این متخصص، شاید بهتر است، بدترین سناریو در مورد واریانت جدید در نظر گرفته شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از انتشار آن انجام شود:«مطالعات در انگلستان نشان می‌دهد که اگر اقدامات لازم درباره این سویه صورت نمی‌گرفت، احتمال وقوع ۲۵تا ۷۵هزار مرگ ناشی از اومیکرون وجود داشت.»

 

او ادامه می‌دهد:« سرعت انتقال و شیوع این سویه از دلتا هم بیشتر است. از طرف دیگر، به استناد مطالعات، میزان گریز از سیستم ایمنی در  این سویه بیشتر از سویه دلتاست. این ایمنی‌گریزی هم شامل افرادی  می‌شود که بر اثر بیماری و عفونت طبیعی، ایمنی پیدا کرده و هم افرادی که واکسن زده‌اند.»

براساس اعلام ناجی، همچنین تحقیقات درباره اثربخشی واکسن فایزر و مدرنا در برابر این سویه نشان می‌دهد که ۲دوز از این واکسن‌ها، می‌تواند تا حدودی جلوی ابتلا به اومیکرون را بگیرد، اما این میزان در مورد واکسن‌هایی مانند سینوفارم، اسپوتنیک‌وی، آسترازنکا و جانسون‌اندجانسون بسیار کمتر است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار