نامگذاری خیابانی در تهران به نام حسن یزدانی

در صحن شورای شهر تهران موضوع تغییر نام برخی از معابر شهر تهران مطرح شد و اعضای شورای شهر نظرات خود را درباره تغییر نام‌ها اعلام کردند.

امروز 28 آذر 1400، در صحن شورای شهر تهران موضوع تغییر نام برخی از معابر پایتخت مطرح شد که نام بلوار صدرا به نام حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان در کشتی آزاد تغییر یافت.

امروز در صحن شورای شهر تهران موضوع تغییر نام برخی از معابر شهر تهران مطرح شد و اعضای شورای شهر نظرات خود را درباره تغییر نام‌ها اعلام کردند.

در نهایت بلوار صدرا در منطقه دهکده المپیک (منطقه ۲۲) به نام حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان تغییر یافت.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار