طرح هوشمندسازی مدیریت کرونا در تهران کلید خورد

طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال ویروس کرونا در کلانشهر تهران کلید خورد.

طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال ویروس کرونا در ایستگاه مترو امام خمینی(ره) و مرکز بهداشت مهندس نادر تهران کلید خورد.

طرح آزمایشی هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال ویروس کرونا در کلانشهر تهران کلید خورد. بر همین اساس اجرای این طرح به کمک کیت‌های تشخیص سریع امیکرون، تولید شرکت سلامت الکترونیک برکت به صورت آزمایشی در ایستگاه مترو امام خمینی(ره) و مرکز بهداشت مهندس نادر تهران آغاز شد.

سردار محمدحسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در حاشیه بازدید از نحوه اجرای این طرح، بر ضرورت شناسایی و ردیابی هوشمند بیماران تاکید و اظهار کرد: طرح هوشمندسازی مدیریت زنجیره انتقال در چهار بخش اصلی هوشمندسازی بیماریابی، هوشمندسازی ردیابی و رهگیری، هوشمندسازی محدودیت‌ها و قرنطینه، هوشمندسازی کنترل و نظارت انجام می‌پذیرد.

در ادامه سجاد مروجی مدیرعامل شرکت سلامت الکترونیک برکت نیز با اشاره به اینکه شناسایی ویروس در عرض 15 دقیقه به کمک این کیت‌ها امکان‌‌پذیر است، گفت: پس از انجام تست، بارکد کیت، کد ملی بیمار، کد ملی نمونه‌گیر و تاریخ و محل نمونه‌گیری به‌صورت دیجیتال ثبت می‌شود و پس از آن ردیابی افراد مرتبط با فرد آلوده به صورت هوشمند انجام می شود.

 

ارسال نظر