آموزش دانشگاه‌ها از بهمن حضوری می‌شود

سخنگوی وزارت علوم گفت: ستاد از سرگیری آموزش حضوری بر اجرای مصوبه ستاد کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها از بهمن تاکید دارد.

آهنچیان، سخنگوی وزارت علوم گفت: ستاد از سرگیری آموزش حضوری بر اجرای مصوبه ستاد کرونا مبنی بر بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها از بهمن تاکید دارد.

وی همچنین گفت: حضوری شدن ۱۰۰ درصدی در تمام استان‌های کشور به جلسات مشترک بین دانشگاه‌های استانی و استانداری‌ها بستگی دارد.

آهنچیان ادامه داد: این شرایط تنها برای دانشجویانی امکانپذیر است که واکسینه شده باشند.

 

ارسال نظر