هشدار شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره عرضه آثار شبکه خانگی در VODها

سیدغلامرضا موسوی دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما گفت: در سال‌های گذشته به‌ویژه قبل از فعالیت پلتفرم‌های نمایش اینترنتی، قراردادهایی بین تهیه‌کنندگان و مؤسسات نمایش خانگی منعقد می‌شد. این قراردادها صرفا برای نمایش فیلم در اشکال فیزیکی مانند D.V.D و امثال آن بود. برخی از این مؤسسات پس از شروع فعالیت V.O.Dها و IPTV فیلم‌ها را به این مراکز فروخته‌اند. این اقدام غیرقانونی و قابل تعقیب قضائی است.او بیان کرد: موضوع مربوطه در دو جلسه اخیر شورای عالی تهیه‌کنندگان مطرح شد و موردبررسی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد تا به تهیه‌کنندگان همکار اطلاع داده شود که نمایش فیلم‌هایشان در پلتفرم‌های نمایش فضای مجازی، بدون ذکر کلمه V.O.D اقدامی غیرقانونی است و فروشنده نیز فروشنده «اموال مال غیر» به‌شمار می‌رود. فروشنده و خریدار در این شکل از نظر برخی وکلای دادگستری مانند خریدار «مال دزدی» هستند.دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان تأکید کرد: از سوی دیگر برخی قراردادها صرفا برای داخل کشور است و واگذاری آنها از سوی این‌گونه مؤسسات برای درآمدزایی به مؤسسات خارج از کشور مثلا یوتیوب و امثال آن نیز غیرقانونی است. او ادامه داد: متأسفانه برخی از مؤسسات از نبود اطلاع همکاران سوء‌استفاده کرده و با توجیه مثلا کلمه «سایر اشکال» یا «غیره» این اقدام خود را قانونی جلوه می‌دهند.موسوی افزود: شورای عالی تهیه‌کنندگان از همه همکاران و سرمایه‌گذاران فیلم‌ها دعوت می‌کند با دقت در متن قراردادهای منعقده اجازه سوءاستفاده به پلتفرم‌های اینترنتی و مؤسسات نمایش خانگی را ندهند. ضمنا براساس نظر کارشناسی شورای عالی، فیلم‌هایی که تاکنون در این پلتفرم‌ها نمایش داشته‌اند، باید نسبت به کسب رضایت تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم اقدام کنند؛ در غیر این صورت با طرح شکواییه در مراجع قضائی روبه‌رو خواهند شد.‌دبیر شورای عالی به همکاران تهیه‌کننده توصیه کرد که در عقد قرارداد با مؤسسات شبکه نمایش خانگی و یا V.O.D ها به زمان و موضوع قرارداد دقت کنند؛ چراکه بهترین زمان قرارداد سه سال و در مواردی استثنائی پنج سال است. موضوع قرارداد نیز چاپ D.V.D و فروش فیزیکی آن یا نمایش در پلتفرم‌های مورد قرارداد است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار