|

ايران رتبه نخست جهان را از آنِ خود كرد

سهم ۲۵‌درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان

شرق: مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در تشریح چگونگی دستیابی ایران به رتبه نخست جهان در زمینه اكتشافات نفتی گفت: ایران در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده که این عدد معادل ۲۵ درصد اکتشافات نفت و گاز جهان در سال ۲۰۱۹ است. صالح هندی اظهار کرد: حدود ۲۱میلیارد بشکه معادل نفت خام قابل استحصال کشف شده است و این مؤسسه، کشفیات گاز را نیز تبدیل به نفت کرده و نفت درجا را محاسبه نکرده است. هندی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ دو برابر سال ۲۰۱۸ ذخایر کشف شده و این عدد در پنج سال گذشته بی‌نظیر است، تصریح کرد: بیشتر اکتشافات به سمت گاز رفته و مجموعا ۷۵ درصد کشفیات مربوط به گاز است. او با بیان اینکه ۲۰ کشف بزرگ معادل ۷۵ درصد اکتشافات است، گفت: سهم ایران از این ۲۰ اکتشاف بزرگ، اکتشاف اول و سوم است. ایران در سال ۲0۱۹ با میدان ارم با ۲.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و ۱۳ درصد از کل نفت کشف‌شده رتبه اول را و با میدان نام‌آوران با ۲.۲ نفت رتبه سوم این رتبه را به دست آورد. با اقدامات انجام‌شده توانستیم ۲۴ درصد از اکتشافات ۲۰۱۹ را با کشف ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال برای ایران ثبت کنیم. او ادامه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روسیه با ۳.۱۸ میلیارد بشکه، رتبه سوم مربوط به بریتیش پترولیوم با ۱.۴ میلیارد بشکه، رتبه چهارم مربوط به اکسون‌موبیل با ۰.۹ میلیارد کشف و رتبه پنجم نفت فلات قاره چین معادل ۰.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است و ایران بین پنج کشور اول، رتبه اول را کسب کرده است. او افزود: از ۲۰ کشف بزرگ زیر ۵۰۰ میلیون بشکه نفت را گزارش کردند و این در حالی است که ما این ارقام را گزارش نمی‌کنیم و به‌عنوان کشف عادی به حساب می‌آوریم. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هزینه هر چاه اکتشافی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار است، گفت: حدود ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز جهان کاهش پیدا کرده است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار