|

شناسا منتشر شد

ماهنامه «شناسا» منتشر شد. نشریه‌ای که دست‌اندرکارانش در منشور نوشته‌اند: پیشگیری از وقوع یا مدیریت و پشت‌سرگذاشتن کم‌هزینه بحران‌ها جز در سایه احیای همبستگی و اعتماد عمومی همه ارکان جامعه و مشارکت کلیه ذی‌نفعان این بحران‌ها در سه بخش کلی بدنه اجتماعی، جامعه مدنی و حاکمیت (به معنای عام آن) امكان‌پذیر نخواهد بود. از این رو دست‌اندرکاران «شناسا» معتقدند گفت‌وگوی صریح و صادقانه این ذی‌نفعان حول موضوعات گوناگون مربوط به ایران می‌تواند گام نخست در مسیر گذار کم‌هزینه از ایران امروز با همه معضلات به سمت ایران توسعه‌یافته فردا با همه آرزوها و رؤیاهای آن باشد. در شماره اول تأثیرات کرونا بر بخش‌های مختلف توسعه، فرهنگ و اجتماع در ایران با عنوان «تحفه چین: الزام تغییر در سال بد» مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شناسایی توسعه، عبدالله مؤمنی درباره همه‌گیری کرونا فرصتی برای احیای امر سیاسی نوشته است و سپهر برزی مهر دبیر سندیکای صنعت برق ایران درباره تأثیرات کرونا بر صنعت برق نوشته و میکائیل عظیمی همه‌گیری را بر بازنشستگی مورد ارزیابی قرار داده و علی میرباقری درباره نیمه پر لیوان کرونا برای خانواده کتاب نوشته است. در بخش دیده‌بان شناسا به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایام کرونا پرداخته شده که در این میان بین حاکمیت و ملت سرگردان مانده‌اند و هومان رشیدی در مقاله «پاندمی نقاط عطف تاریخ‌ساز» به پاندمی‌های تاریخ‌ساز و نقش آنها اشاره داشته و پوریا سوری درباره کرونا و تأثیر آن بر فرهنگ مطلبی کوتاه نوشته است. این شماره به رضا یوسفیان که پزشک است، تقدیم شد. مدیرمسئول این نشریه حامد شجاعی و سردبیر آن نفیسه زارع‌کهن است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار