مرد متهم به قتل در انتظار تصمیم رئیس قوه قضائیه

شرق: تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مرد جوانی که در یک درگیری دوستش را به قتل رسانده است، به رئیس قوه قضائیه سپرده شد. به گزارش خبرنگار ما، این مرد جوان متهم است یک سال قبل وقتی برای گرفتن طلبش به محل زندگی دوستش رفته بود، با او درگیر شد و او را به قتل رساند. مأموران کلانتری یکی از روستاهای اطراف تهران بهمن سال ۹۷ به راننده یک دستگاه وانت که در حاشیه روستا در حرکت بود، مشکوک شدند؛ اما راننده بدون توجه به هشدار مأموران به ‌سرعتِ ماشین افزود. به‌این‌ترتیب تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد و مأموران برای توقف وانت چند تیر هوایی شلیک کردند، اما راننده توانست در تاریکی شب بارانی بگریزد. در‌حالی‌که مأموران به ردیابی راننده وانت پرداخته بودند، جسد مرد جوانی در حاشیه روستا پیدا شد. جنازه متعلق به یکی از اهالی روستا به نام بهروز ۳۷‌ساله بود. جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و یک روز بعد دختر او که ناپدیدشدن پدرش را به پلیس اعلام کرده بود، به سردخانه پزشکی قانونی رفت و جسد پدرش را شناسایی کرد. مأموران پلیس بعد از چند روز راننده فراری وانت را ردیابی و بازداشت کردند. این مرد به نام فرهاد به قتل بهروز اعتراف کرد و گفت جسد دوستش را در قسمت بار وانت پنهان کرده بود که به محض روبه‌رو‌شدن با مأموران فرار کرد. با تکمیل پرونده، متهم در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. این مرد گفت به خاطر طلب ۹میلیون ‌تومانی دست به جنایت زده است. متهم ادامه داد: مقابل خانه مقتول رفتم، دخترش گفت در باغ است. به سمت باغ حرکت کردم. وقتی داشتم می‌رفتم هوا به‌شدت بارانی بود. در راه دیدم مقتول به سمت خانه‌اش می‌رود. سعی کردم توقف کنم. ترمز ماشین نگرفت و به مقتول برخورد کرد. آسیبی به مقتول نرسید؛ اما او خیلی عصبانی شد و به سمتم حمله کرد. او با بیل داشت من را می‌زد. من یک ضربه زدم تا بتوانم جلوی ضربات بعدی او را بگیرم. وقتی زخمی شد، سعی کردم او را سوار وانت کنم که به بیمارستان برسانم. همان موقع مأموران آمدند و از ترس فرار کردم. حتی کارشناسان تأیید کردند ترمز ماشین خراب است. در نهایت با توجه به اینکه دو نفر از اولیای‌دم فرزندانِ پسر مقتول بودند که به سن قانونی نرسیده‌اند، دادگاه پرونده را به دفتر رئیس قوه قضائیه برگرداند تا با توجه به اینکه بچه‌ها قیمی ندارند و پدر‌بزرگ آنها نیز شناسایی نشده است، از طرف دو فرزند پسر مقتول درخواست به دادگاه ارائه شود. این درحالی است که دختر مقتول درخواست قصاص کرده است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار