‌نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت و حقوق ملت

کامبیز نوروزی .‌ حقوق‌دان

هیئت نظارت بر مطبوعات، مهم‌ترین رکن نظارتی حکومتی بر مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور است. جز یک نفر، بقیه اعضای این هیئت یا نمایندگان مجموعه حکمرانی هستند یا از طرف آنها منصوب می‌شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه هرکدام نمایندگانی دارند. تنها عضو حرفه‌ای هیئت نظارت بر مطبوعات، نماینده مدیران مسئول است که از درون صنف با رأی مدیران مسئول انتخاب می‌شود.اطلاع‌رسانی‌های هیئت نظارت بر مطبوعات در حداقل ممکن است؛ هیچ‌کس از مذاکرات داخل هیئت خبری ندارد و هیچ‌یک از اعضای آن نیز گزارشی نمی‌دهند. همه اطلاع‌رسانی‌های این هیئت محدود است به اطلاعیه‌هایی که در آن می‌گویند چند نشریه مجوز گرفته‌اند.در چنین شرایطی، اگرچه از بین همه صنوف روزنامه‌نگاری فقط یک نفر، یعنی نماینده مدیران مسئول، عضو این هیئت است و از نظر ترکیب آرا بالطبع در اقلیت قرار می‌گیرد، ولی حضور یک فرد مستقل و معتقد به استقلال، آزادی و امنیت رسانه‌ها، دست‌کم این خاصیت را دارد که در مذاکرات هیئت بتواند از وجوه کارشناسی سخن بگوید، از حقوق رسانه‌ها دفاع کند و تأثیر خود را بگذارد و در صورت لزوم گزارش‌هایی از مذاکرات هیئت به رسانه‌ها ارائه دهد.متأسفانه در سال‌های اخیر کسی که‌ عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت را برای خود گرفته بود، بیش از آنکه به‌عنوان نماینده رسانه‌ها عمل کند، مجری منویات دستگاه‌های نظارتی و دولتی بود. در واقع اگرچه رسانه‌ها رسما نماینده‌ای در هیئت نظارت داشتند، ولی عملا پشتیبان و سخنگویی در هیئت نداشتند.انتخابات نماینده مدیران مسئول نزدیک است. این انتخاباتی صنفی است و ظاهر آن ربطی به عموم مردم ندارد؛ اما حقیقت فراتر از این است. آزادی، استقلال و امنیت مطبوعات یک حق ملی است. رسانه‌ها مجری این حق هستند. هرچه بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌گذرد، هرچند در بادی نظر صنفی جلوه می‌کند، ولی در بطن خود به حق آزادی بیان ملت مربوط است.کسانی که سابقه حرفه‌ای روشنی ندارند، کسانی که از نظر خصوصیات شخصی قادر به محاجه و مباحثه با نمایندگان دستگاه‌های حکومتی در هیئت نظارت نیستند، قهرا نمی‌توانند به‌عنوان نماینده مدیران مسئول از حقوق صنفی و مهم‌تر از آن از حق آزادی رسانه و حق آزادی بیان در هیئت نظارت بر مطبوعات دفاع کنند‌.

نمی‌توانند برای اطلاع‌رسانی از آنچه پشت درهای بسته هیئت نظارت می‌گذرد، گامی بردارند. نه از حیث حقوق صنفی، بلکه از حیث حق آزادی رسانه‌ها، عرض بنده این است که نماینده مدیران مسئول باید سال‌های طولانی به‌عنوان مدیر‌مسئول کار کرده باشد تا کارنامه‌اش آشکار باشد. او می‌بایست از رسانه‌ای شناخته‌شده و معروف باشد که در جریان تلاطم‌ها و فراز‌و‌فرودهای کاری سخت و طاقت‌فرسا، امتحانش را پس داده باشد. چنین کسی می‌بایست خود را در چنان شأنی ببیند که با دیگر اعضای هیئت قاطعانه گفت‌وگو کند. رسانه‌ای که چنین فردی مدیرمسئول آن است، باید در عمل ثابت کرده باشد که صادقانه تا حد ممکن استقلال خود را حفظ کرده باشد. نماینده مدیران مسئول لازم است کسی باشد که به آزادی، استقلال و امنیت رسانه‌ها وفادار بوده باشد. مدیر‌مسئول هیچ نشریه‌ای نیستم و طبعا مجاز نیستم فرد یا افرادی را به‌عنوان نامزد شایسته‌تر ذکر کنم، اما در این حد می‌توانم یادآوری کنم که انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، تنها انتخابات صنفی است که مستقیما مرتبط است با حقوق اساسی ملت و نباید آن را فقط در دایره تنگ روابط صنفی دید و تحلیل کرد. این نکته وظیفه‌ای سنگین بر عهده مدیران مسئول که در این انتخابات حق رأی دارند، می‌گذارد که همان یک رأی که می‌دهند، چه نقش مهمی در حق آزادی رسانه و حق آزادی بیان ملت خواهد داشت. ایشان خود به اهمیت این رأی شریف خود آگاه هستند و آن را به دست کسانی نخواهند داد که قادر به نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و دفاع از آزادی رسانه‌ها نتوانند بود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار