|

قتل و قصاص؛ نتیجه یک اختلاف جزئی

شرق: دیوان عالی کشور حکم قصاص جوانی را که در یک درگیری خونین دوستش را به قتل رسانده بود، تأیید کرد. به گزارش خبرنگار ما، این درگیری خونین سال 94 اتفاق افتاد و پسر جوانی به نام کامران به مأموران پلیس مراجعه و اعتراف کرد دوستش را با چاقو زده است. او که خودش هم زخمی شده بود، گفت: من و دوستم ساسان با هم دعوا کردیم، ساسان با چاقو به من حمله کرد و من هم مجبور شدم برای دفاع از خودم او را بزنم. مأموران برای تحقیقات بیشتر به محل حادثه رفتند و متهم را هم برای درمان به بیمارستان فرستادند. پلیس متوجه شد ساسان در بیمارستان جانش را از دست داده است. به‌این‌ترتیب پرونده با اتهام قتل عمدی به دست کامران به جریان افتاد. کامران در بازجویی‌ها گفت: من و ساسان دوست بودیم، ولی اختلاف داشتیم. ساسان با چاقو به من حمله کرد تا من را بزند، با اینکه دوستانم هم بودند، ولی نتوانستیم جلوی او را بگیریم و او با چاقو من را زد و من هم مجبور شدم او را بزنم. پرونده بعد از تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد و متهم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی به این پرونده، ابتدا پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من و ساسان بچه یک محل بودیم، اما چند روز قبل از این ماجرا سر موضوع کوچکی با هم درگیر شدیم و او سیلی به صورتم زد. وقتی ماجرا را با دوستانم در میان گذاشتم، همگی مشروب خوردیم و سوار پژو یکی از دوستان به نام امید شدیم و در خیابان‌های محل دنبال ساسان گشتیم تا اینکه او را در ساندویچی یافتیم. او ادامه داد: من و دوستم بنیامین درحالی‌که چاقو و قمه در دست داشتیم، وارد ساندویچی شدیم. ساسان به‌محض روبه‌روشدن با ما، یکی از صندلی‌های ساندویچی را برداشت و به سمت ما حمله کرد. من او را هل دادم و درحالی‌که روی زمین افتاده بود و با پاهایش از خودش دفاع می‌کرد، چند ضربه چاقو به پایش زدم. در آن درگیری بنیامین، وهاب و امید نیز قمه و چوب در دست داشتند. ضربه‌ای که به ساسان زدم کشنده نبود. من از ترسم با چاقو خودزنی کرده بودم تا پلیس را گمراه کنم، اما حالا می‌گویم اشتباه کرده‌ام. این پرونده سه متهم دیگر هم داشت که با قرار وثیقه آزاد بودند. آنها به شرکت در نزاع منجر به قتل و شرب خمر اعتراف کردند. در پایان جلسه، هیئت قضائی وارد شور شد و کامران را به قصاص، شش سال زندان و 80 ضربه شلاق محکوم کرد. سه متهم دیگر هر‌کدام به شلاق و سه سال زندان محکوم شدند. با اعتراض متهمان به حکم صادرشده، حکم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و حکم قصاص کامران تأیید شد، اما قضات دیوان عالی کشور حکم زندان و شلاق وی و سه همدستش را شکستند و خواستند تا به اتهام شرب خمر، تهدید و تخریب بار دیگر رسیدگی شود. در این میان روشن شد بنیامین که با قرار وثیقه آزاد بود، به مکان نامعلومی گریخته است. با افشای این ماجرا پرونده به دادسرا برگردانده شد تا تحقیقات برای ردیابی متهم فراری آغاز شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار