توضیحات وزارت نفت درباره گزارش «شرق»

هیچ نیروگاهی کمبود سوخت ندارد

نظر به انتشار گزارشی با عنوان «چه کسی مسئول کمبود سوخت در نیروگاه‌هاست؟» در روزنامه «شرق» مورخ 14/10/99 به اطلاع می‌رساند تمامی نیروگاه‌های حرارتی که برای تولید برق نیازمند استفاده از سوخت گاز یا سوخت مایع اعم از گازوئیل یا مازوت هستند، طبق برنامه‌ریزی نیاز خود را دریافت می‌کنند. در فصل سرد سال (15 آبان تا 15 فروردین) با افزایش جهشی مصرف گاز در بخش خانگی و اولویت‌داشتن تأمین گاز منازل مردم، به دلیل عدم امکان استفاده از سوخت دوم، به‌ترتیب سهم گاز ارسالی به نیروگاه‌ها، ‌صنایع بزرگ انرژی‌بر، بخش تجاری کاهش یافته یا قطع شده و نیاز حرارتی آنها از طریق سوخت دوم (گازوئیل، نفت سفید یا مازوت) تأمین می‌شود، هم‌اکنون 80 درصد از مجموع تولید گاز کشور به میزان بیش از 600 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و این رقم با ادامه سرما رو به تزاید است. درخصوص تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی با توجه به جهش زودهنگام مصرف گاز به دلیل بروز سرمای پیش‌رس و تداوم آن، گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، کاهش یافته است که با توجه به پربودن ذخایر سوخت مایع و همچنین ارسال شبانه‌روزی سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون با تلاش کارکنان خدوم صنعت نفت و نیرو، هیچ نیروگاهی به دلیل نبود یا کمبود سوخت از مدار تولید برق خارج نشده است. درخصوص مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها نیز لازم به ذکر است، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های کلان‌شهرها به‌ویژه تهران ممنوع است و تأمین سوخت پاک برای این نیروگاه‌ها به دلیل اثر آن بر کیفیت هوا به‌ویژه در شرایط پایداری جوی، با اولویت بالا انجام می‌شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار