|

امنیت؛ محصول تلاش جمعی

سردار حمید هداوند، جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ: امنیت مقوله‌ای فرابخشی و در حقیقت محصول یک تلاش جمعی است که هر کس باید قدر و سهم و اندازه خود را در این مهم ایفا کند در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بروز و ظهور امنیتی مطلوب و پایدار را در جامعه داشته باشیم و به‌طور حتم بخش یا بخش‌هایی از امنیت دچار چالش خواهد شد که ماهیت و اصالت امنیت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و اتفاقاتی حادث خواهد شد که دیگر نمی‌توان مدعی بود که امنیت پایدار و باثباتی در جامعه حاکم است. به‌طور‌مثال، وقوع سرقت‌های خرد و‌... به‌دلیل وجود خلأها و مشکلات بسیاری ‌در حوزه اقتصاد کشور است که این‌گونه به منصه‌ظهور رسیده است و صرفا با عکس‌العمل‌های انتظامی و سلبی نمی‌توان با این مشکل رو‌به‌رو شد، بلکه راه‌حل آن پرداختن به مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین باید توجه داشت که هر‌کدام از ما به سهم خود در سرنوشت خود و جامعه‌ای که در آن به سر می‌بریم دخیل و سهیم هستیم و باید وظیفه خود را به انجام برسانیم. نباید فراموش کرد در سایه و در پرتو امنیت است که آرامش، معنی واقعی خود را پیدا می‌کند در غیر این صورت، به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ بنابراین لازم است هر‌کدام از افراد جامعه سهم خود را در تأمین، تحکیم و گسترش امنیت ایفا کنند و همه در انجام این مهم خود را مسئول بدانند. نباید فراموش کرد اگر آسیبی به امنیت جامعه‌ای وارد بیاید همه از این امر متضرر می‌شوند و به اصطلاح آسیب و صدمه آن به همه افراد آن جامعه وارد خواهد شد و به قولی همه افراد جامعه از این بلیه آسیب خواهند دید، از‌این‌رو باید تلاش کنیم که هر کسی به سهم خود در دفاع از امنیت و آرامش جامعه نقش خود را ایفا کند و اجازه ندهیم حتی خدشه‌ای بر آن وارد شود. در این زمینه پلیس یکی از متولیان اصلی برقراری نظم و امنیت و آرامش جامعه است که برای تأمین و تثبیت این مهم به همکاری و همراهی و همفکری مردم عزیز نیازمند است؛ از‌این‌رو توصیه می‌شود مردم با رعایت اصول آموزش همگانی، از‌جمله اعمال دقت نظر لازم در نگه‌داشت صحیح اموال قیمتی و باارزش خود از‌جمله سپردن اموال قیمتی خود به صندوق‌های امانات و همچنین در استفاده از قفل فرمان و قفل پدال مناسب برای جلوگیری از به‌سرقت‌رفتن خودروی خود موارد لازم را مدنظر قرار دهند؛ چرا‌که عامل سرقت از جمله مواردی است که می‌تواند امنیت و آرامش عینی و روانی فرد و به تبع آن افراد یک جامعه را مخدوش کند. می‌توان اذعان داشت که هر‌کدام از ما می‌توانیم با رعایت اصول حفاظتی و جلوگیری از به‌سرقت‌رفتن اموالمان در بالا‌بردن احساس امنیت جامعه تأثیرگذار باشیم؛ چرا‌که جرائم مختلف از‌جمله سرقت، امنیت روانی و احساس امنیت جامعه را مخدوش می‌کند. بنابراین تأکید می‌شود کاهش جرائم نقش مستقیمی در بالا‌رفتن امنیت روانی جامعه دارد که نیازمند تلاش جمعی است و لازم است شهروندان گرامی با رعایت توصیه‌های پلیس سهم خود را در تأمین و گسترش امنیت جامعه ایفا کنند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار