آب خلیج فارس به‌زودی به اردکان و استان یزد می‌رسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به استان یزد با حضور در منطقه چادرملو (اردکان) از خطوط انتقال و تأسیسات پروژه مهم انتقال آب خلیج فارس به استان یزد بازدید به عمل آورد.
به گزارش شاتا، پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان یزد برای استفاده در معادن چادرملو (اردکان) در قالب خط اول انتقال تعریف شده است.
کار لوله‌گذاری، نصب پمپاژ و تأسیسات این پروژه تکمیل شده است و به‌زودی با ورود آب به خطوط لوله، مردم استان یزد از آب شیرین خلیج فارس بهره‌مند خواهند شد.
خط اول انتقال، برای انتقال آب خلیج فارس تا (اردکان و یزد) با حجم سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است.
طول این خط انتقال ۸۲۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آن ۱۲ باب است که با پتانسیل اشتغال‌زایی ۱۶ هزار نفر در طول دوران ساخت امسال تکمیل و تا ۲۱ اسفندماه به بهره‌برداری خواهد رسید.
شایان ذکر است که عملیات اجرائی خط دوم و‌ سوم برای انتقال آب خلیج فارس به مشهد و اصفهان همزمان با ورود آب به خط اول (یزد) آغاز می‌شود.
همچنین خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد مقدس با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون مترمکعب در سال است.
طول این خط انتقال هزار و ۵۵۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ ۲۱ باب است. پتانسیل اشتغال‌زایی این طرح، ۳۰ هزار نفر است که تا ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد.
همچنین خط سوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا اصفهان با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است. طول این خط انتقال، ۹۱۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آن ۱۷ باب است که پتانسیل اشتغال‌زایی طرح ۱۴ هزار نفر است و تا سال ۱۴۰۴ تکمیل و نهایی خواهد شد.
در مجموع خطوط دوم و سوم، 82 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند و پتانسیل اشتغال‌زایی این خطوط 44 هزار نفر است که البته با اجرای خط اول، حدود ۳۵ درصد از زیرساخت‌های خط دوم و سوم نیز احداث شده است. اجرای خط دوم و سوم انتقال آب خلیج فارس از کریدور مشترک خط اول بسیار بهینه، اقتصادی‌تر و سریع‌تر از مسیر عمان به مشهد است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار