عبدالواحد موسوی‌لاری:

توسعه کشور با حذف و نادیده‌گرفتن یکدیگر پیش نمی‌رود

عبدالواحد موسوی‌لاری در چهارمین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان گفت: «اصلاح‌طلبان باید بپذیرند راه رسیدن به آرمان‌ها ازطریق مراجعه به مردم است و اگر مردم پشتوانه دولت و دستگاه‌های مختلف بودند، ناملایمات کم می‌شود؛ اما اگر مردم با ندانم‌کاری‌های دولتمردان و نهادهای مدنی و حاکمیتی روبه‌رو شوند، گوشه‌نشین و منزوی می‌شوند». او ادامه داد: «در کشورمان با تنوع سلایق و دیدگاه‌ها از نظر قومی، مذهبی، سلایق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستیم و نخبگان ما دارای دیدگاهای متفاوتی هستند که این مهم اقتضا می‌کند تا این سلایق به رسمیت شناخته شود و راه یکسانی را در پیش بگیرند... . با حذف، طرد و نادیده‌گرفتن یکدیگر امر توسعه کشور پیش نمی‌رود و باید نقطه نظرات سلایق مطرح شوند و جامعه از بین آنها بهترین را انتخاب کند و راهی جز این نداریم و حرکت‌های فردی در یک جامعه ۹۰ میلیون‌نفری هرگز اثر‌گذار نخواهد بود». این فعال سیاسی مطرح کرد: «نخبگان ما اگر در قالب نهادها و تشکل‌های مردم دیدگاه‌شان را دنبال نکنند، هرچند سلایق و دیدگاه‌های خوبی داشته باشند؛ اما اگر مورد محک پذیرش مردم قرار نگیرند، قابل استفاده نخواهد بود؛ بنابراین حضور در حوزه عمل جز با پذیرفتن کار مشترک با تشکل‌های مردم‌نهاد و احزاب امکان‌پذیر نخواهد بود و تبریک به دوستان استان کرمان که با فهم و درک صحیح از مسائل اقدام به تأسیس این جمعیت کردند و تشکلی که می‌تواند فضایی برای گردهم‌آمدن نخبگان جامعه، برای طرح دیدگاه‌های‌شان و هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها و توسعه استان و کل کشور باشد». عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز خاطرنشان کرد: دوستان در سطح کشور به جای حرکت‌های تک‌روی به سمت حرکت‌های جمعی پیش روند؛ زیرا حرکت‌های جمعی می‌تواند کمک کند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار