|

نقدی بر عملکرد ۲۶ماهه وزیر راه‌و‌شهرسازی

ابوالفضل طبرزدی.‌عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

دود ۲۶ ماه از آمدن وزیر جدید راه‌ و ‌شهرسازی می‌گذرد و به‌راحتی امروز می‌توان گفت این وزارت در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچ‌گونه برنامه‌ای نداشته و ندارد و حتی نخواهد داشت. در ۲۶‌ماهه گذشته، فقط یک نامه از سوی وزیر راه‌‌و‌شهرسازی ابلاغ شد که مربوط به بازگشت ارجاع نظارت بود که آن‌هم اظهرمن‌الشمس بود که باید انجام می‌گرفت که آن هم ۱۳ ماه بعد از حضور وزیر در رأس ساختار وزارت انجام شد. رفته‌رفته صدای مهندسان بلند شده؛ چرا‌که در این مدت هیچ اقدام مثبتی در راستای حل مشکلات آنها انجام نگرفته است و معیشت خود را هم در خطر می‌بینند. مهندسانی که لب تر کنند در کشورهای اروپایی پذیرش خواهند شد، به‌سادگی مورد بی‌مهری وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار می‌گیرند. مسائلی همچون سامانه جامع خدمات مهندسی، دستورالعمل تعارض منافع، شیوه‌نامه ارجاع نظارت، ساماندهی پرداخت مجریان، آزمایشگاه‌ها و طراحان، برخورد با فساد شرکت‌های صوری طراحی و نظارت که از ظرفیت مهندسان فاقد صلاحیت لازم در ساختمان‌های «ج» و «د» استفاده می‌کنند و... در صدر خواسته‌های مهندسان است. جالب اینجاست وزارت در چند مورد پیش‌نویس‌هایی تهیه کرده که اگر ابلاغ می‌شدند، فساد در آن حوزه تثبیت می‌شد که به اندازه کافی گویای تصویر وزارت راه‌و‌شهرسازی است. اینکه در این نوشتار فقط به وزارت راه‌و‌شهرسازی اشاره می‌شود، نشان از عملکرد مثبت شورای مرکزی ندارد و از‌قضا بخشی از مشکلات هم ناشی از پیش‌نویس‌های تولیدی شورای مرکزی است. بد نیست در این مهلت اشاره شود در تعدادی از استان‌ها بعد از گذشت این همه ماه از رفتن آقای آخوندی، هنوز ارجاع نظارت به شکل کاملی فعال نشده و بد نیست به ناراحتی مهندسان از وضعیت آزادی بیان آنها اشاره کرد که در تعدادی از استان‌ها منجر به احکام شورای انتظامی شده است و بد نیست به عدم دفع صوری‌گری‌ها در موضوع مجری، طراحی و آزمایشگاه اشاره کرد. نوآوری وزارت در اینجاست که برای مهندسانی که به آدرس‌های فساد و تخلفات یا ضعف عملکرد اشاره می‌کنند، از سوی خود وزارت راه‌و‌شهرسازی پرونده ایجاد شده که منجر به محکومیت سنگینی هم شده است. ‌وزارت راه‌و‌شهرسازی اگر با این فرمان ادامه دهد، قطعا در انتخابات پنج ماه آینده هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به مشکلات عدیده‌ای مبتلا خواهیم شد؛ چرا‌که وزارت در دو سال اخیر در انجام بدیهیئت مانده، چه رسد انتخابات پرحاشیه هیئت‌مدیره که بعید است با این رویه در توان آنها باشد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار