‌صعود آلودگی هوا به رتبه چهارم مرگ‌و‌میر زودرس

ایسنا: کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به صعود آلودگی هوا به رتبه چهارم مرگ‌و‌میر زودرس گفت: در ایران انتشار آلاینده ازن نسبت به قبل افزایش یافته است. وی ادامه داد: مطالعات اخیر نشان می‌دهد که تأثیر سوء آلودگی هوا بر سیستم تنفسی و قلبی - عروقی، عاملی بر آسیب‌پذیری بیشتر افراد در برابر اثرات کرونا است. این درحالی است ‌که اثرات بیماری کووید‌19 ممکن است طی چند هفته کوتاه ظاهر شود اما بروز پیامدهای ناشی از آلودگی هوا ازجمله بیماری‌های مزمن یا مرگ ‌زودرس، ممکن است سال‌ها طول بکشد. این کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به گزارش وضعیت هوای جهانی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، تصریح کرد: آمار ارائه‌‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ در سطح جهانی، رتبه آلودگی هوا از پنجمین عامل خطر برای مرگ زودرس به رتبه چهارم رسیده است. همچنین بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ مواجهه با آلودگی هوا منجر به ۶.۶۷ میلیون مرگ زودرس در سراسر جهان شده است. از سویی دیگر حدود ۱۲ درصد از کل آمار مرگ‌ومیر جهانی مربوط به مرگ زودرس ناشی از آلودگی هو‌است. احدی در ادامه با بیان اینکه بر این اساس نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوا نسبت به مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در سراسر جهان بیشتر است، گفت: در گزارش وضعیت هوای جهانی به این موضوع اشاره شده که در سال ۲۰۱۹ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای آزاد عامل ۴.۱۴ میلیون مرگ و در فضای بسته عامل ۲.۳۱ میلیون مرگ بوده است. در این بین آلاینده ازن نیز سبب ۳۶۵ هزار مرگ زودرس شده است. این کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درباره وضعیت ایران در این گزارش تصریح کرد: بر اساس گزارش جهانی، میزان مواجهه جمعیت کشور ایران با آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۳.۴ میکروگرم بر مترمکعب کاهش و درخصوص آلاینده ازن حدود ۵.۹ ppb افزایش یافته است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار