|

انسان خستگی‌ناپذیر

مسعود جعفری‌جوزانی

این روزها شش‌دانگ حواسم پیش استاد على دهباشى است و دل و دست و زبانم مشغول دعا براى این مرد فرهنگ‌ساز هنرپرور كه مى‌ستایمش... انسان خستگى‌ناپذیر اندیشمندى كه به تنهایى یك جریان بزرگ پویا، زاینده و تأثیرگذار فرهنگى است... . تردید ندارم كه اگر رسم و قاعده در این دیار شایسته‌سالارى بود، على دهباشى مادام‌العمر رئیس فرهنگستان فرهنگ و هنر یا حداقل وزیر فرهنگ می‌شد و با سرانگشت تدبیر گره‌هاى كور را باز مى‌كرد تا به دور از نگاه تحقیرآمیز و سیاست‌زده حزبى، همه استعدادهاى بالقوه كشور امكان مساوى رشد و بروز داشته باشند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار