نورنوشت

با توجه به گسترش ويروس كرونا، بازار بزرگ تهران به حالت تعطيل كامل درآمد. عكس: علي احمدوند، آنا

ارسال نظر

 

آخرین اخبار