|

راه‌اندازی سامانه حمایت برای کمک‌رسانی به خانواده زندانیان

سامانه حمایت به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر به خانواده زندانیان با حضور سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها امروز راه‌اندازی می‌شود. تا پیش از این انجمن حمایت از خانواده زندانیان با چالش‌هایی مواجه بود از جمله اینکه تعداد ورود زندانیان به زندان‌ها و البته خروج این افراد قابل پیش‌بینی نبود؛ بنابراین آمار دقیقی از خانواده‌های زندانیان که نیازمند به کمک هستند، وجود نداشت و آمار مدام در حال تغییر بود. با راه‌اندازی این سامانه، دسترسی آنلاین به خانواده زندانیان داده می‌شود تا اطلاعات خود را وارد سامانه کنند؛ بنابراین آمار نزدیک به واقعیت و آنلاین به دست می‌آید. دومین اثر مثبت این سامانه، ارتباط دوسویه بین مسئولان و خانواده‌های نیازمند است و مسئولان و خانواده‌ها می‌توانند به‌راحتی از طریق لینکی که مددکاران در اختیار زندانیان قرار می‌دهند، وارد سامانه شده و اعلام نیاز خود به کمک را ثبت کنند. تا پیش از این شناسایی خانواده‌ها به صورت سنتی انجام می‌گرفت. سومین کارکرد سامانه این است که کمک‌ها دیگر به صورت عام نخواهد بود و کاملا هدفمند به خانواده زندانیان کمک‌رسانی می‌شود. تا پیش از این خدماتی که انجمن حمایت از خانواده زندانیان ارائه می‌داد، بدون در‌نظر‌گرفتن نسبت نیاز این خانواده‌ها و سطح اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها بود، اما حالا نیاز اساسی خانواده‌ها شناسایی می‌شود و بر اساس نیاز آنها خدمات برایشان ارائه خواهد شد. چهارمین فایده این سامانه، نظارت آنلاین بر عملکرد انجمن‌هایی است که به خانواده زندانیان خدمات ارائه می‌دهند. تا پیش از این، خود انجمن‌ها گزارش عملکرد ارسال می‌کردند، اما با وجود این سامانه، نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد انجمن‌ها به صورت آنلاین صورت خواهد گرفت. از آنجایی که سازمان زندان‌ها به کارتابل انجمن‌ها دسترسی دارد، بنابراین به دقت می‌تواند عملکرد آنها و نحوه خدمات‌رسانی را مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار دهد و انجمن‌ها نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو خواهند بود. پنجمین کارکرد این سامانه، دسترسی به گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده است. با وجود این سامانه به صورت دقیق و دسته‌بندی‌شده اطلاعات اقتصادی، سلامتی، روانی و اجتماعی خانواده زندانیان موجود است و می‌توان اطلاعاتی را که خیرین برای ارائه خدمات به این خانواده‌ها نیاز دارند، به صورت دقیق در اختیار آنها قرار داد یا آمار نیازمندان را به صورت دقیق بر اساس نیازی که دارند، ارائه کرد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار