|

عدم اعمال قانون پاک‌شدن نمره منفی گواهینامه

محمد رضا رسولی

نمره منفی جریمه‌ای است برای رانندگان متخلف و این جدا از پرداخت هزینه ریالی جریمه است و به‌عنوان امتیاز منفی در سیستم راهنمایی‌و‌رانندگی ثبت می‌شود. برای استعلام میزان نمره منفی گواهینامه، رانندگان می‌توانند به سایت پلیس راهور مراجعه و وارد قسمت استعلام نمره منفی گواهینامه شوند. نمره منفی گواهینامه شامل تمام تخلفات رانندگی نمی‌شود. بر‌اساس قانون از بین ۱۷۲ مورد کد تخلف تنها برای ۲۰ مورد از تخلف‌های حادثه‌ساز نمره منفی در نظر گرفته شده است. محرومیت‌های ناشی از کسب نمره منفی سه مرحله دارد. بر‌اساس‌این، چنانچه راننده‌ای در مرحله اول ۳۰ نمره منفی بگیرد، گواهینامه او به‌مدت سه ماه توقیف می‌شود و اجازه رانندگی نخواهد داشت و بعد از گذشت این مدت، با پرداخت مبلغ ۴۰ هزار تومان جریمه نقدی می‌تواند نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام کند. در مرحله دوم چنانچه راننده مجددا ۲۵ امتیاز منفی بگیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه توقیف شده و بعد از گذشت این مدت، با پرداخت۶۰ هزار تومان مجاز به دریافت گواهینامه خواهد بود. در مرحله سوم اگر راننده پس از اعمال محرومیت‌های مرحله اول و دوم، بر‌اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ امتیاز منفی بگیرد، گواهینامه او باطل می‌شود و این فرد، فقط می‌تواند بعد از گذشت یک سال و پس از پرداخت صد هزار تومان جریمه، مسیر دریافت گواهینامه را از‌طریق آموزشگاه‌های رانندگی از ابتدایی‌ترین مراحل شروع کند. طبق همین قانون اگر راننده‌ای که در مرحله اول و دوم قرار دارد و به حد نصاب محرومیت نرسیده باشد؛ یعنی در مرحله نخست ۲۹ امتیاز منفی و در مرحله دوم ۲۴ امتیاز منفی داشته باشد، به‌مدت شش ماه و راننده‌ای که در مرحله سوم قرار دارد و گواهینامه او دو بار به دلیل نمره منفی توقیف شده و مجموع نمره‌های منفی‌اش کمتر از 20 است، به‌مدت یک سال مرتکب هیچ تخلف حادثه‌سازی نشده باشد، تمام نمره‌های منفی کسب‌شده از تخلفات گذشته به‌صورت خودکار از سوابق آنان پاک خواهد شد؛ اما در‌حال‌حاضر این قانون به دلایل نامعلومی اعمال نمی‌شود و نمره‌های منفی، پاک نشده و در سوابق گواهینامه افراد و رکورد پایگاه داده پلیس باقی می‌ماند. حال این سؤال برای خیلی از مردم پیش آمده که علت پاک‌نشدن نمره منفی گواهینامه چه چیزی می‌تواند باشد و پلیس راهور ناجا که خود مجری قانون است، چرا به این قانون عمل نمی‌کند؟

ارسال نظر

 

آخرین اخبار