|

در مناظره ابراهيم اصغرزاده و حسين الله‌كرم مطرح شد

از تندروی‌های انصار حزب‌الله تا انتخابات 1400

شرق: شب گذشته ساعت 10 مناظره‌ای میان ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نماینده مجلس سوم، عضو شورای اول تهران، لیدر دانشجویان پیرو خط امام و حسین‌ الله‌كرم، از مؤسسان انصار حزب‌الله، در اتاق «جبهه اصلاحات ایران» در كلاب‌هاوس با موضوع «خادم و خائن؛ هنوز تموم نیست ماجرا» برگزار شد. این مناظره به پیشنهاد ‌حسین الله‌كرم برگزار شده است. اصغرزاده: حاجی ‌بخشی گفت اصغرزاده را در گونی می‌کنم به گزارش «شرق»، اصغرزاده در آغاز ضمن انتقاد به برخوردهای گروه‌های فشار گفت: «از یك‌ زمانی گروهی در كشور دارای مصونیت آهنین و فراقانونی شد. این نیرو زمانی به‌عنوان گروه فشار و حزب‌الله بعد از جنگ بروز و ظهور كرد. مكتب الله‌كرم را در خدمت یك نوع تشیع طالبانی و عبور از قوانین موجود در راستای عدم شكل‌گیری جامعه مدنی می‌بینم. در مجلس سوم نطقی كردم و حاجی‌بخشی گفت می‌خواهم اصغرزاده را در گونی كنم و این تحولات برای بعد از فوت امام است و این جماعت زمانی دولت را در دوره احمدی‌نژاد با نگاه بنیادگرایانه در دست گرفتند». الله‌کرم: تندروی‌های انصار حزب‌الله متعلق به نفوذی‌ها بود الله‌كرم در تمام مصاحبه سعی در فرار نسبی از پاسخ‌گویی داشت و با برخوردی نسبتا تند، در پاسخ اصغرزاده طیف اصلاح‌طلبان را اسلام معاویه‌ای خواند و در نوبت دوم صحبت خود گفت: «آقای اصغرزاده بنده را متهم به تشیع طالبانی كردند، اما بهتر است اسلام معاویه‌ای دوستان خودشان را بررسی كنند و نفوذی‌های آقای هاشمی در حزب‌الله اسلام طالبانی بودند كه بعدها آنها را پیدا كردیم. اسلام معاویه‌ای می‌خواست ما را به بازی گروهی خودش برگرداند. انتقادهای ما، انتقاد به گذر از ارزش‌های اسلامی به ارزش‌های لیبرالی بوده و تندروی‌های انصار حزب‌الله متعلق به نیروهای نفوذی درون این جریان است». الله‌كرم با تکرار چندباره این ادعا که جریان اصلاح‌طلبی 34 سال قدرت را در دست داشته است، ادامه داد: «گفتمان توسعه آقای هاشمی، باعث شكاف طبقاتی و گسست ارزش‌های انقلابی و شكست در سیاست خارجی تنش‌زدایی شد. گفتمان آزادی متكی بر توسعه سیاسی پس از آن سوار شد. هر جا اسلام معاویه‌ای وجود داشته است، طبقات جابه‌جا شده‌اند. احمدی‌نژاد هم با گفتمان عدالت و بازگشت به گفتمان انقلابی وارد شد كه موجب گفتمان اعتدال شد. در دوره ایشان، تحریم اوج گرفت. اگر من جای شما بودم، یك قبر 10متری می‌كندم و خودم روی خودم خاك می‌ریختم». اصغرزاده: یک نیروی خودسر هم محاکمه نشده است اصغرزاده در ادامه صحبت‌های خود، ضمن انتقاد به تندروی‌ها و نقد نظارت استصوابی، درباره انتخابات گفت: «به من بگویید در این 34 سالی كه می‌گویید دولت در دست اصلاح‌طلبان بوده است، به من یك مورد را نشان دهید كه نیروهای خودسر محاكمه شده باشد. وقتی از موی سر یك خانم و اشتباه قلم یك روزنامه‌نگار گذشت نمی‌شود، چطور چشم روی آن همه اتفاق‌های ناگواری كه مردم را از انقلاب آزرده‌خاطر كرده است، بسته می‌شود. آقای الله‌كرم مقدمات تشكیل یك حزب را انجام دهند، اما بیرون از چارچوب‌های قانونی عمل نكنند. اگر شما یك انتخابات معنادار را انجام ندهید، باید منتظر باشید انرژی مردم در جای دیگری خالی شود. باید كاری كنیم كه مردم رأی آگاهانه بدهند. الان 24 سال پس از دوم خرداد مردم منتظرند ببینند اشاره به كدام سمت است كه دقیقا نقطه مقابل آن را رأی دهند. باید انتخابات 1400 را به معنای واقعی تبدیل به انتخاب كنیم. اینكه گروه‌های هسته سخت قدرت، دولت را محدود كنند كه معنی ندارد». الله‌کرم: اسرائیل كلیه اسناد برجام ایران را به سرقت برد الله‌كرم در ادامه بحث دیگری را در مقابل صحبت‌های اصغرزاده مطرح كرد و گفت: «انتخابات ما غیرآزاد نبوده است. ما كشوری در‌حال‌توسعه هستیم و نسبت‌به عربستان انتخابات آزادتری داریم. من به دلایل خیانت دولت فعلی می‌پردازم؛ چون وعده‌های دولت هیچ‌كدام عملی نشد. نفوذ دوتابعیتی‌ها هم در دولت یك خیانت دیگر است. اسرائیل كلیه اسناد برجام ایران را به سرقت برد و امنیتی هم كه بچه‌های كف خیابان ایجاد كرده‌اند، دولت تعطیل كرد. بنده كاهش آرا در انتخابات مجلس یازدهم را ناشی از ناكارآمدی دولت و كرونا می‌دانم». اصغرزاده: روحانی اصلاح‌طلب نیست اصغرزاده در پنج دقیقه پایانی صحبت‌های خود به نقد صحبت‌های الله‌كرم درباره امنیت كف خیابان پرداخت: «امنیتی كه كف خیابان ایجاد شده، چه امنیتی است كه من وقتی پلیس ضد‌شورش را می‌بینم، می‌ترسم اما چرا وقتی ماشین ارتش را می‌بینم، اصلا نگران نیستم؟ اما وقتی یك نفر با ریش و تسبیح و پیشانی سیاه و لباس شخصی را می‌بینم، باید بترسم؟ من خودم جزء انقلابیون بودم، اما چرا باید از نیرویی كه برای من ایجاد كند، بترسم؟ این‌قدر نیرو‌های امنیتی نگران دانشجو‌ها و روزنامه‌نگاران هستند که از نفوذ غافل شده‌اند. این چه امنیتی است كه مردم از آن وحشت دارند؟ من نمی‌دانم با تندرو‌ها چه باید كرد». اصغرزاده به صحبت‌‌های الله‌کرم درباره دولت روحانی نیز واکنش نشان داد و گفت: «روحانی حامل اصلاح‌طلبی است، اما خودش اصلاح‌طلب نیست». الله‌کرم: هم از حجاریان و هم از ضارب اعلام برائت می‌كنیم میانه مناظره از‌سوی برگزار‌كنندگان فرصتی نیز به مخاطبان داده شد تا از دو طیف مختلف به مدت دو دقیقه سؤالات خود را از مناظره‌كنندگان مطرح كنند، اما عمدتا به بیان نظرات شخصی و انتقاد پرداختند. طیف مقابل اصغرزاده در این فرصت بدون طرح سؤال، فقط نظرات خود را مطرح کردند. پس از پایان وقت این بخش از مناظره، سؤالات اینستاگرامی نیز پرسیده شد. در ادامه این نشست مجازی، در میان صحبت‌های الله‌كرم افراد حاضر ضمن انتقاد به صحبت‌های او، به رفتار انصار حزب‌الله در مقابل ترور حجاریان، نقد رفتار آنها به اختلاس‌های حسن رعیت و ارتباط رعیت با الله‌كرم و انتخابات آزاد اشاره كردند كه الله‌كرم در مقابل گفت: «ما هم از حجاریان و هم از ضارب او اعلام برائت می‌كنیم». صدایتان درنمی‌آید و علت مسائل را روشنفكران می‌دانید اصغرزاده در ادامه گفت: «ایشان تكرار می‌كند 34 سال دولت در دست شما بود. شما كه می‌دانید نظام ما نظامی دینی است. اگر بخواهیم واقعیت را ببینیم، بگذارید آنچه شعار انقلاب یعنی مبارزه با استبداد و استقرار یك نظام با خصلت‌های جمهوری‌خواهی بود، شكل بگیرد و نظارت استصوابی و خانه‌نشین‌كردن افراد با‌صلاحیت را قطع كنید تا مشاركت مردمی را به شما بگویم. عده‌ای كه فكر می‌كنند مؤمن‌تر از بقیه هستند، نتیجه‌اش این می‌شود كه شما می‌گویید؛ یعنی تضاد طبقاتی. ماشین شورای نگهبان كه همیشه در حال حذف است، مگر چه كم گذاشت؟ اینکه می‌گویید دولت احمدی‌نژاد پول آورده است، آیا این هنر است كه نفت بفروشیم و پول پخش كنیم؟ این پول‌ها در جاهایی به‌‌صورت مخفی پخش شده است و در این سال‌ها یك بخش پنهان ثروت اندوخته و در سیاست و انتخابات دخالت می‌كند و وزیر خاتمی را كتك می‌زند و بازی بر هم می‌زند. كاسب تحریم‌اند و از بدبختی مردم استفاده می‌كنند. به‌دنبال این هستند كه بزرگ‌ترین دستاورد دیپلماتیك نظام را كه برجام بوده است، از كار بیندازند. شما چگونه چشمتان را بر اینكه پوتین، مجلسی‌ها را راه نداد و چین كه دنبال بنجل‌فروشی و انحراف مسیر توسعه ماست، می‌بندید. آبروی انقلاب به‌خاطر گرایش به شرق دارد می‌رود و صدای شما درنمی‌آید و علت این مسائل را روشنفكران می‌دانید». ‌جلسه یادشده با فراز‌و‌نشیب‌‎های بسیار پس از چهار ساعت‌‎ و نیم با حضور دوهزار‌و 200 نفر كه در این جلسه شركت داشتند، به پایان رسید.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار