قرآن؛ کتاب رشد و رویش

محمدعلی خسروی

دانی که چیست قرآن؟ آیین رشد و رویش/ سرمایه تعقل الهام‌بخش بینش/ جان را کند معطر گلگشت آیه‌هایش/تابد فروغ هستی زان نور آفرینش/هر سوره داستانی در سبک زندگانی/هر آیه رهنمودی بهر تلاش و کوشش/بنوشته ذات یزدان این نسخه را بر انسان/روزی که کرد او را از ماسوی گزینش/اعجاز شد سراسر آیات بیناتش/هم در مقام معنی هم لفظ و سبک چینش/آرایه‌های قرآن در متن و در معانی/شد منشأ تدبر، میزان فهم و دانش/عالی‌ترین پیامش در صلح آرمیدن/زیباترین ندایش با ذات حق نیایش/بنیان کفر لرزان ز آیات محکماتش/ظلمت نهان شود چون کرد آفتاب تابش/عترت قرین قرآن گردید تا نماید/پویندگان حق را راه صحیح پویش/روح پیام قرآن جمع است در دو عنوان/در پیش عدل کرنش بر ضد ظلم خیزش/گر طالب کمالی بشتاب سوی قرآن/کاین معجز الهی‌ست مبنای رشد و رویش/برآستان قرآن سر نه «ندا» که نبود/جز این کلام حقگو اندر خور ستایش...

شد با بهار همدم ماه نزول قرآن/هم فصل لاله و گل هم موسم نیایش/امسال گرچه ویروس مانع شد از تجمع/لیکن به صورتی نو تشکیل شد همایش/در عرصه مجازی با چلچراغ قرآن/صدها هنر نهاده در معرض نمایش/قاری به لحن دلکش کاتب به شیوه‌ای خوش/هریک به گونه‌ای از قرآن کند گزارش/این سفره الهی گسترده شد که هر کس/سهمی برد از آن با هر ایده و گرایش.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار