نور نوشت

روزه‌داران سفره‌های ساده افطار خود را در محل کار یا کنار خیابان‌ها و پارک‌ها باز می‌کنند. / عکس: سعیدرضا رضوی،‌ مهر

ارسال نظر

 

آخرین اخبار