|

نور نوشت

کاهش ورودی آب و ساحل‌سازی اشتباه باعث به ‌وجود‌ آمدن خشکی‌های کوچک و بزرگ در وسط رودخانه کارون شده است. عکس: مهدی پدرام‌خو، تسنیم

ارسال نظر

 

آخرین اخبار