|

خفاش شب فردیس را شناسایی کنید

شرق: مردی که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در شهرستان فردیس استان البرز می‌کرد، دستگیر شد. حسین ناصرخاکی، دادستان عمومی و انقلاب فردیس گفت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم‌ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضائی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س.م» دستگیر شد. وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند درخصوص روش این فرد که به «خفاش شب فردیس» معروف شده، توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به‌عنوان مسافرکش با خودروی «پراید مشکی» سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌داده و با تغییر مسیر و آدم‌ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است. وی افزود: با توجه به دستکاری در خودرو، امکان فرار برای بزه‌دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد. ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود، بزه‌دیدگان را رها می‌کرده متذکر شد: در‌این‌باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده‌اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه‌دیدگان وجود دارد. وی از صدور دستور قضائی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر‌اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه‌دیده می‌توانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آنها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار