حزب سرآمد دولت و جامعه قدرتمند

رحیم عبادی*

1- حزب اتحاد ملت در یک اقدام کم‌نظیر، برنامه‌ای را برای چگونگی اداره کشور مبتنی‎‌بر چالش‌ها، بحران‌ها، راهبردها، باورها و راهکارها با رویکردهای حزبی تدوین و رونمایی کرده است. برنامه جامع اداره یک جامعه در حقیقت نظام‌نامه روابط شهروندان و حکمرانان در امر مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌هاست. آحاد جامعه نسبت به این دارایی‌های مادی و معنوی حق برابر دارند و برای حفظ و حراست از این دارایی‌های عمومی ملت، ساختارها و نهادهایی را تعبیه و افرادی را برای اداره این نهادها به نمایندگی و وکالت مردم انتخاب می‌کنند که حق مالکیت آحاد ملت بر دارایی عمومی را بدون تعارض منافع اعمال کنند؛ بدیهی است که این وکالت دائمی و مادام‌العمر نیست و هیچ‌یک از نهادها و ساختارها هم ثابت و غیرقابل تغییر نیستند و هر وقت ملت بخواهد می‌تواند تغییر و اصلاح کند. این اقدام نشانه بالندگی و حرفه‌ای‌شدن کار حزبی از یک‌سو و ظرفیت ایجادشده در جامعه ایران برای حضور و برجسته‌شدن نقش احزاب در اداره و مدیریت کشور از سوی دیگر است. گرچه‌ ‌واقعیت جامعه ما این است که بخش‌هایی از آن، این اتفاق بزرگ را نخواهند دید و به‌سادگی از کنار آن خواهند گذشت، اما جای امیدواری است که ظرفیت سیاسی کشور به این نقطه قابل اتکا رسیده که احزاب در قامت یک مدعی برای اداره کشور برنامه ارائه دهند. از این منظر باید به دست‌اندرکاران حزب اتحاد دست‌مریزاد گفت و آن را گامی برای سرآمدی حزب دانست.

2- آنچه به برنامه حزب اتحاد ارزش مضاعف می‌دهد محتوای برنامه است. این برنامه با چشم‌انداز «دولت توانمند و جامعه قدرتمند» مبتنی‎‎‌بر استخراج و تحلیل پنج بحران بزرگ جامعه ایران در شرایط فعلی شامل: بحران کارآمدی در امور اقتصادی، بحران کارآمدی در عرصه اجتماعی و فرهنگی، بحران در تعامل ایران و جهان و بحران در کارآمدی اداره زیست‌بوم و محیط زیست، پنج راهبرد برای حل چالش‌ها و پنج برنامه و راهکارهای عملی جامعه قدرتمند و دولت توانمند را در یک افق پنج ساله بیان می‌دارد. 3- راهبردهای انتخاب‌شده برای تحقق این برنامه وجه ممیزه برنامه حزب اتحاد برای اداره کشور است.

رویکرد اصلی برنامه، معطوف به ایجاد جامعه قدرتمند و دولت توانمند است. انتظام و توان‌بخشی دولت برای حکمرانی خوب، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و امید و نشاط اجتماعی، تعامل فعال و مؤثر با جهان با هدف ارتقای منزلت ایرانی، برپایی فضای کسب‌وکار تحرک‌آفرین و سامان‌یابی بحران‌های زیست‌محیطی اهم راهبردهای اصلی است. 4- تمرکز بر سیاست داخلی، یکی از اصلی‌ترین وجوه تمایز برنامه اصلاح‌طلبان و حزب اتحاد با دیگر جریان‌های سیاسی است که نقشی محوری در توسعه سیاسی کشور دارد. حزب اتحاد ملت، با هدف نیل به شعار «ایران برای همه ایرانیان» در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های سیاسی برای احساس کرامت، رفع تبعیض و آرامش و رفاه بیشتر شهروندان، برنامه‌های خود را در سیاست داخلی و پایبندی به آرمان‌های اصلاح‌طلبی، در هشت محور زیر دنبال خواهد کرد. یکپارچگی سیاسی و مدیریتی، ارتقای شاخص‌های انتخابات آزاد، رفع تبعیض از قومیت‌ها و جنسیت‌ها و طبقات اجتماعی، تقویت جامعه مدنی، اصلاح ساختار و یکپارچگی نهادهای امنیتی، گردش آزاد اطلاعات و صیانت از حقوق بشر و در پایان غایت اصلاح‌طلبی را در تأمین هرچه بیشتر حقوق حقه همه شهروندان در عین اقتدار دولت تعریف می‌کند و بر این اساس: تأسیس معاونت حقوق بشر رئیس‌جمهور با اختیارات نظارتی وسیع؛ احیای هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در جهت اعمال اصل ۱۱۳ تقویت نقش و گسترش اختیارات وزارت دادگستری در تعامل با مجلس و قوه قضائیه در راستای صیانت از حقوق شهروندی از جمله برنامه‌های مد نظر حزب در بخش سیاست داخلی بیان شده است. 5- از رویکردهای دیگر برنامه حزب، اهتمام به سیاست خارجی به‌ویژه در شرایط فعلی که تحریم‌های همه‌جانبه از یک سو و رفتارهای پرتنش از سوی دیگر محدودیت‌هایی را فراهم آورده اهمیت مضاعف پیدا کرده و موضوع سیاست خارجی امروزه حتی در درون خانواده‌ها و به سفره مردم نیز رسیده است. پرواضح است در چنین شرایطی دولت آینده باید همه توان و تمرکز خود را برای حل معضل سیاست خارجی از طریق گفت‌وگو و تعامل مصروف کند. هدف سیاست خارجی دستیابی به اهداف اقتدار ملی، امنیت ملی و توسعه ملی در سطح جهان برای ایرانی مستقل، مقتدر، امن و پیشرفته است. مأموریت سیاست خارجی فعالیت‌های دیپلماتی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی و ایجاد فرصت‌های توسعه ملی و خنثی‌سازی و دفع تهدیدات بین‌المللی در جهت تأمین امنیت ملی، در تعامل با جامعه جهانی و با گسترش روابط با ملت‌ها و دولت‌های خارجی و مجامع بین‌المللی است. سیاست خارجی کشور باید بر مبنای منافع ملی و در راستای توسعه همه‌جانبه کشور و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم بازتعریف شود. برای تحقق اصل فوق باید موارد زیر در سطح حاکمیت به‌طور عام و در سطح دولت به‌طور خاص مورد توجه و مبنای عمل قرار گیرد. ارتقای نقش محوری دستگاه دیپلماسی، اجرای کامل برجام، تنش‌زدایی در سطح منطقه و توسعه تعاملات منطقه‌ای، تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی به‌طور عام و با آمریکا به‌طور خاص، به‌فعلیت‌رساندن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و سرزمینی ایران و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی به‌ویژه در تعامل با ایرانیان خارج از کشور از جمله برنامه‌ها و اقدامات راهبردی در سیاست خارجی است. طبعا هیچ کشوری دوست دائمی یا دشمن دائمی ما نیست بلکه منافع ملی باید مبنای تصمیم‌گیری کشور در مناسباتش با جامعه جهانی و تحولات آن باشد. دیپلماسی مقتدرانه از جمله در قبال آمریکا یک ضرورت حفظ منافع ملی ایران است که می‌تواند به تثبیت و تقویت اقتدار ملی ایران کمک کند. چنانکه باوجود همه اختلافات میان ایران و آمریکا، سازگاری سیاست خارجی ایران و آمریکا در مواجهه با طالبان در افغانستان و صدام در عراق به تقویت قدرت ملی ایران انجامید. همچنان‌ که ایران در حوزه‌های متعددی با آمریکا اختلافات بنیادین دارد با کشوری مانند روسیه نیز بر سر مسائل متعددی رقابت و اختلاف کلیدی دارد. نه این رقابت و اختلافات به معنای ضرورت بحرانی‌کردن روابط با این کشورهاست و نه تنش‌زدایی و گسترش روابط با این کشورها به‌منزله مجازشمردن انفعال و وادادگی در مقابل این کشورها و سایر کشورهای جهان یا حتی نادیده‌گرفتن اختلافات بنیادین فی‌مابین است. هنر دیپلماسی یافتن راهی میان ستیز و سازش برای دستیابی به حداکثر منافع ملی است؛ بنابراین دولت باید روابط حسنه خود را تا آنجا که ممکن است به همه دنیا گسترش دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، منافع ملی خود را هرچه بیشتر، محقق کند. 6- برنامه اقتصادی و امور زیربنایی از دیگر برنامه‌های محوری حزب اتحاد برای توسعه و آبادانی ایران است. لازمه دستیابی به توسعه متوازن، پایدار، عادلانه و مشارکت‌محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجماعی برای نیل به اقتصاد ملی پویا، مولد، روزآمد و دانایی‌محور براساس ظرفیت‌های ملی و مزیت‌های نسبی ایران در تعامل سازنده و ارزش‌آفرین با چرخه اقتصاد جهانی است. روشن است عبور از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران پیش‌نیاز ورود به مرحله شکوفایی اقتصادی است ازاین‌رو دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی زیر و با بسیج تمام امکانات خروج اقتصاد ایران از بحران را رقم بزند و ایران را در مسیر اقتصادی شایسته ظرفیت‌های ایران قرار دهد. ازجمله برنامه‌ها: افزایش و ثبات رشد اقتصادی، مهار تورم افزایش قدرت خرید و افزایش ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی، کاهش نرخ بی‌کاری، کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد و ضریب جینی، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید انتقال و مصرف انرژی و جلوگیری از خام‌فروشی دارایی‌های سرمایه‌ای نفتی و معدنی و توسعه صنعتی، جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر با منابع فسیلی، توسعه و روزآمدکردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی راه، توسعه و روزآمدکردن زیرساخت‌های شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، حفظ و احیای محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر طبیعی است. این برنامه‌ها بخش عمده‌ای از راهکارها برای بهبود امور اقتصادی است. 7- برنامه اجتماعی و علمی فرهنگی بخش پایانی برنامه حزب اتحاد برای اداره امور کشور است. حزب با هدف نیل به شعار «ایران برای همه ایرانیان» و رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی و علمی فرهنگی خود را و با تأکید بر آرمان‌های اصلاح‌طلبی، در چند سرفصل به شرح ذیل دنبال خواهد کرد: تقویت انسجام ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بهبود شاخص‌های فلاکت، بی‌کاری، کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی و کاهش مسائل اجتماعی ناشی از ناکارآمدی‌های موجود در نظام سلامت، رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق اصل برابر حقوقی و نیز بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور، مبارزه با فساد، تبعیض و تعارض منافع بر اساس اصل شفافیت، دولت داده‌محور و استقرار کامل دولت الکترونیک، دستیابی به آموزش‌وپرورش حرفه‌ای، عدالت‌محور و توسعه‌یافته، توسعه علمی کشور بر پایه خوداتکایی دانشگاه‌ها و آزادی آکادمیک، آفرینندگی و نوزایی فرهنگی و هنری بر پایه گفت‌وگو، توسعه رسانه‌ها؛ قدرت ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، توسعه پایدار صنعت گردشگری ازجمله برنامه‌ها و اقدامات راهبردی درحوزه اجتماع، فرهنگ و آموزش است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عبور کشور را از تنگناها و بحران‌های پنجگانه کنونی و تحقق «جامعه قدرتمند‌-‌دولت توانمند» را، مستلزم اقدام اصلاح رویکردها و ساختارهای اجرائی و حاکمیتی در حوزه‌های «آموزش‌وپرورش و علوم و تحقیقات و فناوری»، «فرهنگ و هنر» و «رسانه‌ها و ارتباطات» می‌داند و امید دارد در یک نگاه راهبردی، همه‌جانبه و یکپارچه امید را با تحقق برنامه‌های فوق به جامعه بازگرداند که امید بذر هویت ماست. * عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی

ارسال نظر

 

آخرین اخبار