|

از‌سوی کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) طی مراسمی مجازی برگزار شد

معرفی و تقدیر از موزه‌های برتر کشور

در پایان سیزدهمین دوره مراسم انتخاب موزه برتر با شعار «آینده موزه‌ها؛ بازیابی و تصور دوباره» توسط کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) برترین موزه‌های کشور در ۱۴ شاخص مختلف معرفی شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد. این مراسم به شکل مجازی برگزار شد و در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، موزه تاریخ تجارت جندی‌شاپور معرفی شدند، در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه چینی‌خانه، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا المپیک ایران و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس و مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزیده شدند و در بخش موزه‌های دولتی کوچک هیچ‌یک موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند. در شاخص توسعه مدیریت در بخش موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ تنها مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان معرفی شد. موزه‌هایی که در شاخص گردآوری امتیاز آوردند در بخش موزه‌های خصوصی شامل موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، موزه آثار فرهنگی‌-تاریخی کرباسی، موزه ارامنه آرداک مانوکیان و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه تاریخ علوم اردبیل، باغ‌موزه نگارستان و به‌صورت مشترک موزه مردم‌شناسی میمه و پارک‌موزه علوم زمین هستند.همچنین در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه ملی تاریخ طبیعی، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه آستان قدس‌رضوی و موزه ملی ایران امتیاز لازم را کسب کردند. در شاخص نگهداری و حفاظت در بخش موزه‌های خصوصی، موزه تاریخ تجارت جندی‌شاپور، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو و موزه خصوصی پبده و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی خلیج‌فارس، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه و موزه شهرداری اردبیل و در بخش موزه‌های دولتی متوسط موزه چینی‌خانه، موزه رضاعباسی، موزه مقدم و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه ملی ایران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزیده شدند. در سیزدهمین دوره آیین انتخاب موزه برتر در شاخص مناسب‌‌سازی برای معلولان در بخش موزه‌های خصوصی، موزه صلح، موزه مردم‌‌شناسی ارامنه جلفای نو و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه هنرهای تزئینی، باغ‌موزه قصر، موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک انتخاب و معرفی شدند. در شاخص تلاش برای بقا در بخش موزه‌های خصوصی خانه موزه چمن‌آرا (بتهوون)، به‌صورت مشترک موزه تاریخ و مردم‌شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین‌فام، در بخش موزه خصوصی، تمبر یکتا و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ارتباطات برگزیده شدند. در این شاخص هیچ‌یک از موزه‌های دولتی کوچک و موزه‌های دولتی متوسط موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند. در شاخص بازدید در بخش موزه‌های خصوصی، موزه بین‌المللی مطبوعات، موزه زمین‌شناسی گرگان و موزه عروسک و در بخش موزه‌های دولتی کوچک، باغ‌موزه نگارستان، موزه تاریخ علوم اردبیل و کاخ عالی‌قاپو و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه مقدم و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، موزه آستان قدس رضوی و مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد انتخاب و معرفی شدند. در شاخص معرفی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه مردم‌شناسی ارامنه جلفای نو، به‌صورت مشترک موزه مردم‌شناسی اوز و خانه موزه بومیان کیش و موزه معماری و خلاقیت در بخش موزه‌های دولتی کوچک، موزه خیابان ولی‌عصر، موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه آبگینه و سفال، موزه ملی هنر و ادبیات کودک و به‌صورت مشترک موزه رضا‌عباسی و موزه تاریخ آمل، در بخش موزه‌های دولتی و بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه آستان قدس رضوی برگزیده شدند. در شاخص روز جهانی در بخش موزه‌های خصوصی، موزه‌های دولتی کوچک، موزه‌های دولتی متوسط و موزه‌های دولتی بزرگ هیچ‌یک موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند. در شاخص پژوهش در بخش موزه‌های خصوصی، موزه معماری و خلاقیت، موزه آثار فرهنگی‌تاریخی کرباسی و موزه ارامنه جلفای نو و در بخش موزه‌های دولتی کوچک به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل، سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه و موزه خیابان ولی‌عصر و در بخش موزه‌های دولتی متوسط، موزه ملی ورزش، المپیک و پارا‌المپیک و موزه آبگینه و سفال و در بخش موزه‌های دولتی بزرگ، موزه ملی ایران، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و آستان قدس رضوی برگزیده شدند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار