|

روحانی با اشاره به روند بررسی صلاحیت‌ها:

خدا نکند مردم حس کنند می‌خواهیم برای آنها تصمیم بگیریم

ایسنا: رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: ما از تصمیمی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده، عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و شب صریح‌تر برای ما روشن و واضح شد و معلوم شد که چه کسانی مدنظر هستند. برای خیلی از سیاسیون و ما این‌گونه بود که دلمان می‌خواست شرایط به گونه‌ای می‌شد که فرصت بیشتری می‌دادند و افراد دیگری هم اضافه می‌شدند؛ چراکه مبانی انتخابات و اصل آن رقابت است و اگر این جان را از انتخابات بگیریم چیزی در کالبد انتخابات نمی‌ماند. حسن روحانی با تأکید بر اینکه دولت در این زمینه کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد، عنوان کرد: من نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی حتما متذکر هستم و اشکال دارم. منتها ما هر وقت اصل ۱۱۳ را به شورای نگهبان می‌نویسیم آنها تفسیر خودشان را دارند و می‌گویند نمی‌توانید در این زمینه تذکر بدهید. او افزود: من روز سه‌شنبه به ناچار درباره‌ این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و آنچه را در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حالا ایشان هرچه مصلحت می‌دانند و بنا به مصالح کشور مردم تصمیم خواهند گرفت؛ البته آقا در این موارد کمتر وارد می‌شوند اما به هرحال مواردی هم بوده که ورود پیدا کرده‌اند و از حکم حکومتی خود استفاده کرده‌اند. در هر حال این موضوع مربوط به همه مردم است و ما هم درخواست و تقاضایمان را از ایشان انجام داده‌ایم که اگر صلاح می‌دانند اقدام کنند. روحانی گفت: این مسئله برای ما بسیار مهم است چراکه ما نمی‌توانیم صندوق آرا را رها کنیم. اگر نظام تاکنون حفظ شده به خاطر همین صندوق رأی و حضور و فداکاری مردم بوده است. من از همه مردم خواهش می‌کنم در سراسر کشور این مسئله مهم را مدنظر قرار دهند. اگر سؤالی در ذهن مردم شکل گرفته ما باید به آن سؤال که با زبان و قلم بیان می‌کنند بتوانیم پاسخ دهیم، چون هدف مهم ما این است که این نظام، وحدت، انسجام، قدرت و امنیت ملی را حفظ کنیم و این اصل را نباید ما فراموش کنیم.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار