زنجیره تأمین کفش ملی تضمین مالی شد

در راستای تقویت تولید داخل و ایجاد ثبات در صنعت کفش و شبکه تأمین کفش، شرکت کفش ملی اقدام به تضمین مالی زنجیره تأمین خود از طریق استقرار پلتفرم سککوک بین کفش ملی، تأمین‌کنندگان و صنایع وابسته نمود. علیرضا نصیری، مدیرعامل گروه صنعتی ملی خبر داد، با اجرایی‌سازی استقرار پلتفرم تأمین مالی بین زنجیره تأمین کفش ملی و صنایع وابسته، نخستین تراکنش عملیاتی تأمین مالی زنجیره تأمین کفش محقق شد. در راستای تحقق شعار سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، شرکت کفش ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه عرضه کفش و انواع پای‌پوش، با استفاده از تجربه و سابقه ارزشمند خود به شناخت عمیق و دقیق زنجیره تأمین کفش ملی و بنگاه‌های مختلفی که در این صنعت زنجیره کفش را شکل می‌د‌هند، پرداخته است. با نگاه به‌‌روز مدیران شرکت در بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی در سطح دنیا، شرکت کفش ملی موفق شد به یکی از پیشتازان بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین در صنعت کفش کشور تبدیل شود. برای اجرای این طرح، شرکت کفش ملی با همراهی بانک ملی ایران و پلتفرم سککوک علاوه بر کاهش هزینه تأمین مالی، این قابلیت را برای تأمین‌کنندگان خود ایجاد کرده که بتوانند از اعتبار ایجادشده در مسیر تسویه تعهدات در زنجیره بهره ببرند. بدین‌ترتیب همزمان با مدیریت جریان مالی در طول زنجیره به بهبود سرمایه در گردش در کل زنجیره کمک شایانی خواهد شد و با کاهش هزینه‌های مالی، انجام معاملات برای کل شرکت‌های زنجیره تأمین، مقرون به صرفه‌تر خواهد بود. با راه‌اندازی این سامانه، بستری به منظور توسعه ظرفیت‌های تولید در صنعت کفش کشور فراهم خواهد شد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار