|

غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا‌ ۱۴ روزه است

ایسنا: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حالت کلی هر بیمه‌شده‌ای استحقاق درمان داشته باشد، غرامت دستمزد ایام بیماری را هر چند روز باشد می‌پردازیم، گفت کاهش زمان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا از ۱۴ به ۱۰ روز از سوی تأمین اجتماعی درست نیست و غرامت ۱۴ روز مرخصی ناشی از بیماری کرونا بدون نیاز به مراجعه حضوری پرداخت می‌شود. مهرداد قریب در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش زمان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا از ۱۴ به ۱۰ روز اظهار کرد: چنین چیزی درست نیست و ۱۴ روز غرامت ایام بیماری کرونا به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. البته مشکلی هم در لینک‌شدن با وزارت بهداشت داشتیم ولی اگر به صورت آنلاین سوابق پزشکی را مشاهده کنیم، بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت علی‌الحساب این خسارت را می‌پردازیم. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ایام بیماری طولانی‌تر گفت: اگر مرخصی ادامه‌دار باشد با تأییدیه پزشک معتمد سازمان و تأییدیه کمیسیون مربوطه غرامت را می‌پردازیم.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار