همه نویسنده‌ها در منطقه 6 جمع شدند

پیشنهاد تغییر نام برخی خیابان‌های تهران در جلسه دیروز مورد موافقت قرار گرفت و برخی نیز نه! به پیشنهاد ارتش، قرار شد میدان شهیدان ارتش واقع در بزرگراه بسیح به شهیدان پدافند ارتش تغییر داده شود و خیابان شهیدان ارتش هم به شهیدان سرباز تغییر کرد. میدان جنگلبان هم بنا شد که روی میدان قائم واقع در منطقه یک قرار بگیرد، کوچه یکم در منطقه ٦ به نام صمد بهرنگی با حفظ شماره‌گذاری تغییر نام داده خواهد شد. همچنین کوچه سوم هم در خیابان حجاب به نام استاد مهدی آذریزدی با حفظ شماره‌گذاری نام‌گذاری خواهد شد. کوچه پنجم مجاور خیابان حجاب به نام استاد هوشنگ مرادی‌کرمانی، کوچه هفتم در خیابان حجاب به نام استاد جبار باغچه‌بان، کوچه آزیتا در بلوار میرداماد به نام استاد رضا سیدحسینی، خیابان آناهیتا واقع در منطقه ٢ محله سعادت‌آباد به نام مدیا کاشیگر، خیابان ارمغان غربی حدفاصل خیابان ماندلا تا خیابان ولیعصر به نام استاد نجف دریابندری، خیابان ارمغان شرقی به نام فهیمه راستکار، خیابان حمید واقع در منطقه یک به نام محمد زهرایی نام‌گذاری خواهد شد. پس از این پیشنهاد بود كه با تغییر نام میدان ارتش در منطقه ۱۴ به شهیدان پدافند ارتش، میدان قائم منطقه یک به میدان جنگلبان، کوچه‌هایی به نام صمد بهرنگی، مهدی آذریزدی، هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه‌بان در حوالی خیابان حجاب و خیابان ارمغان غربی در منطقه ۳ به نام استاد نجف دریابندری و ارمغان شرقی به نام فهمیه راستکار، خیابان گل‌ها در منطقه ۲ به نام سردار احمد تنگستانی موافقت شد. اما با تغییر نام ٢ خیابان (آزیتا و آناهیتا) مخالفت شد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار