به فکر آینده روشن در حوزه سلامت باشیم

سیدموید علویان*

پیروزی ملت ایران با شرکت در انتخابات و رأی به تغییر در مسیر قبلی بر همگان مبارک باد. حال باید به فکر آبادانی و اصلاح امور بود. به فکر واکسیناسیون همه ملت ایران علیه کرونا در زمان سریع بود. به فکر حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر در تأمین هزینه‌های سلامت بود. به فکر پوشش همگانی بیمه بود. به فکر اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع بود. به فکر ایجاد یک نظام دقیق در نظارت بر تضاد منافع متولیان سلامت بود و با تخلف‌ها برخورد قاطع کرد. به فکر انجام تکالیف زمین‌مانده و انباشته‌شده سال‌ها در نظام سلامت بود. در نظام سلامت سفید و سیاه، چپ و راست، خودی و غیرخودی نداریم. هر‌کسی که به اصول مشخص پایبند باشد، خودی است و محترم. زمینه نقد برنامه‌ها را فراهم کنیم و به‌جای دشنام به آنان، تشویقشان کنیم. کمی جبران گذشته، کمی تأمل و تفکر به آنچه شد و کردیم و به آینده روشن در حوزه سلامت برای ملت ایران فکر کنیم. دست به دست هم دهیم و الگوی مناسبی برای سلامت مردم خود نشان دهیم. به امید آن روز. * مدیر و مؤسس جامعه جهانی هپاتیت و باشگاه سلامتی امید

ارسال نظر

 

آخرین اخبار