|

نور نوشت

اولین جراحی رباتیک از راه دور با دستگاه پیشرفته ایرانی روی یک سگ در دو بیمارستان امام خمینی و سینا انجام شد. عکس:علی احمدوند، آنا

ارسال نظر

 

آخرین اخبار