حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان

متاسفانه با تقطیع سخنان بنده فضا را ملتهب کردند

گزارش ویژه: صحبت های حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان در خصوص تقطیع سخنان وی و استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و نشان دادن موضوع خلاف واقع گفت: برخی از رسانه ها متاسفانه با تقطیع سخنان بنده و استاندار فضای استان را ملتهب کردند و برای رسانه های بیگانه خوراک ایجاد کردند.

صحبت های حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان در خصوص تقطیع سخنان وی و استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و نشان دادن موضوع خلاف واقع گفت: برخی از رسانه ها متاسفانه با تقطیع سخنان بنده و استاندار فضای استان را ملتهب کردند و برای رسانه های بیگانه خوراک ایجاد کردند.

 واقعیت ها در این جلسه اینگونه نبوده و حتی استاندار از فعالیت های جهادی و کمک های ما تقدیر کردند و اشاره داشتند مدیران در امور استان باید جهادی عمل کنند اما برخی با شیطنت رسانه ای موضوع را وارونه جلوه دادند.

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار