|

شرکت کشتیرانی ایران:

ورود به بنادر چین ممنوع است

رییس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حال حاضر هم امکان تردد به بنادر مهم چین را نداریم.

به گزارش ایلنا، رییس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: از سال گذشته ورود ناوگان شرکت کشتیرانی ( ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران) به بنادر چین ممنوع است.

محمدرضا مدرسی خیابانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با اشاره به محدودیت و ممنوعیت ورود ناوگان ایرانی به چین گفت: از سال گذشته ممنوعیت ورود ناوگان شرکت کشتیرانی به بنادر مهم چین شروع شد و به همین دلیل تا ۴ ماه متوقف مانده بودیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم امکان تردد به بنادر مهم چین را نداریم.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار