اعلام قیمت رسمی ۸۳ قلم خوراکی + جدول

وزارت جهاد کشاورزی، فهرست، قیمت های جدید ۸۳ قلم خوراکی را اعلام کرد.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد.
 

اعلام قیمت اقلام خوراکی و اساسی پس از تصویب در ستاد تنظیم بازار و به دستور مخبر معاون اول رئیس جمهور توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود.

فروشندگان بازار موظف هستند طبق این قیمت ها بفروشند، اما گزارش  میدانی نشان می دهد که تطابق کاملی بین قیمت های اعلام شده و قیمت های بازار وجود ندارد.

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 

 

ارسال نظر