مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:

پرداخت ۵۳۵ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق دولت قبل تا سال 1405

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.

 

  •  

 

ارسال نظر