|

افزایش قیمت ۱۰ درصدی بلیط هواپیما قانونی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: افزایش قیمت ۱۰ درصدی بلیط هواپیما ظاهرا قانونی است. در صورت غیرقانونی بودن افزایش قیمت سازمان تعزیرات حکومتی ورود خواهد کرد.

خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: افزایش قیمت ۱۰ درصدی بلیط هواپیما ظاهرا قانونی است. در صورت غیرقانونی بودن افزایش قیمت سازمان تعزیرات حکومتی ورود خواهد کرد.

وی همچنین گفت: سازمان هواپیمایی کشور بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا پروازها را با ۶۰ درصد ظرفیت انجام داده بود.


 

ارسال نظر