تظاهرات کارکنان شرکت کاله در کربلا

رسانه های عراقی گزارش دادند کارکنان شرکت ایرانی کاله در کربلا به دلیل اخراج، عدم دریافت حقوق و تاخیر در پرداخت آن اقدام به تظاهرات و بستن جاده ای در کربلا کردند.

به گزارش شبکه شرق، رسانه های عراقی گزارش دادند کارکنان شرکت ایرانی کاله در کربلا به دلیل اخراج، عدم دریافت حقوق و تاخیر در پرداخت آن اقدام به تظاهرات و بستن جاده ای در کربلا کردند.

ده ها تن از کارکنان شرکت ایرانی کاله در عراق امروز چهارشنبه در اعتراض به اخراج شمار زیادی از کارکنان و کاهش حقوق برخی دیگر، تظاهرات کردند.

کارکنان شرکت کاله، جاده الجمالیه در نزدیکی این شرکت را در اعتراض به اخراج و کاهش حقوق ها و تاخیر در پرداخت حقوق مسدود کردند.

کارکنان شرکت کاله هفته گذشته نیز تظاهرات کردند اما به آنها وعده حل مشکلات داده شده بود اما معترضان مجددا و به دلیل بی توجهی به خواسته هاى آنها مجددا دست  به  تظاهرات زدند.


 

 

ارسال نظر