سومین نفتکش حامل سوخت ایران به مقصد لبنان در سوریه

یک پایگاه خدمات رهیابی آنلاین کشتی‌ها گزارش کرده سومین نفتکش حامل سوخت به مقصد لبنان امروز (چهارشنبه) در بندر «بانیاس» سوریه پهلو گرفت.

یک پایگاه خدمات رهیابی آنلاین کشتی‌ها گزارش کرده سومین نفتکش حامل سوخت به مقصد لبنان امروز (چهارشنبه) در بندر «بانیاس» سوریه پهلو گرفت.

یک پایگاه خدمات رهیابی آنلاین کشتی‌ها گزارش کرده سومین نفتکش حامل سوخت به مقصد لبنان امروز (چهارشنبه 14 مهرماه) در بندر «بانیاس» سوریه پهلو گرفت.

 

ارسال نظر