مروری بر رسانه های عربی / ۲۷ آبان / ۱۲ ربیع الثانی

ارسال سوخت و مصالح ساختمانی به غزه

در بررسی رسانه عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه الاخبار چاپ لبنان و روزنامه الرای چاپ قطر، المدی عراق و روزنامه الایام فلسطین و القبس کویت پرداختیم.

در بررسی رسانه عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه الاخبار چاپ لبنان و روزنامه الرای چاپ قطر، المدی عراق و روزنامه الایام فلسطین و القبس کویت پرداختیم.

 

در این میان روزنامه الرایه قطر در گزارش به توافق مصر و قط برای ارسال سوخت و مصالح ساختمانی به غزه پرداخته است، در غزه بیش از 2 میلیون فلطینی زندگی می کنند که به علت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی در شرایط بسیار سختی بخ سر می برند.

 

01

 

02

 

03

 

05

 

06

ارسال نظر

 

آخرین اخبار