انگلیس حماس را در فهرست تروریست‌ها قرار داد

وزارت کشور انگلیس جنبش حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و قرار است پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا هفته آینده این موضوع را در پارلمان مطرح کند.

وزارت کشور انگلیس جنبش حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و طی روزهای آتی این موضوع در پارلمان مطرح خواهد شد.

نشریه تایمز اعلام کرد وزارت کشور انگلیس جنبش حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و قرار است پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا هفته آینده این موضوع را در پارلمان مطرح کند.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز از این اقدام وزارت کشور در گنجاندن حماس در فهرست تروریستی استقبال کرده است.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از این اقدام انگلیس استقبال کرده و مدعی شده حماس یک گروه تروریستی است که باید بدون شک این کار را انجام داد.

 

ارسال نظر