مروری بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان / ۳۰ آبان / ۲۱ نوامبر

طالبان اهمیت آموزش را درک می‌‌کند

روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی در آخرین روز تعطیلات هفتگی یا منتشر نمی‌شوند و یا در صورت انتشار به‌ شکل ویژه نامه بیشتر درگیر خبرهای حول و حوش افزایش تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ و واکسیناسیون و تدابیر دولتها برای مقابله با پاندمی هستند.

روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی در آخرین روز تعطیلات هفتگی یا منتشر نمی‌شوند و یا در صورت انتشار به‌ شکل ویژه نامه بیشتر درگیر خبرهای حول و حوش افزایش تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ و واکسیناسیون و تدابیر دولتها برای مقابله با پاندمی هستند.

 روزنامه‌های انگلیسی زبان خاورمیانه هم در صفحه اول خود همچنان برنامه هسته‌ای ایران و اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی درباره این موضوع و همچنین وقایع یمن و تونس و افغانستان را پیگیری می‌‌کنند.

 

02

 

 

03

 

04

 

05

 

06

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار